PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-01-27
0091

EU-GRUNDLOV I 2009
Derfor: Farvel, Anders Fogh! (8.del)

På et ugentligt pressemøde har statsminister Anders Fogh Rasmussen erklæret, at en ny EU-traktat bør være på plads inden parlamentsvalget i 2009. Det vil sige, at Europa har et par år, hvori det kan forberede sig på at sige ’ja’ eller ’nej’ til det ny grundlovsforslag. Statsministeren har givet udtryk for, at det må blive et ’ja’ for Danmarks vedkommende. "Vi ønsker en ny traktat", siger han.

Ikke mindst landets troende bør overveje, om de vil følge deres statsminister i denne sag; de bør være klar over, at det er det store og totale overvågningsscenarium, som de er på vej ind i. For kort tid siden indløb de sidste meddelelser om, at politi fra Portugal, Rumænien og andre EU-lande nu får fri adgang til selv at søge oplysninger i danske registre med personlige og følsomme oplysninger som eksempelvis DNA-profiler og registreringsnumre på køretøjer. Europæernes religiøse tilhørsforhold vil uden tvivl høre med til de fortrolige meddelelser, der videregives. Registrene over folk, som tilhører såkaldte ’sekter’, vil være tilgængelige. Den traktat, som Anders Fogh vil have danskerne til at sige ja til, vil på en lang række områder udvide myndighedernes beføjelser til at (som det hedder): ’bekæmpe kriminalitet og terror på tværs af landegrænser’. Ifølge Bibelen vil det tidspunkt komme, hvor ’krigen mod de hellige’ (Åb.13:7) forberedes. Det vil på godt dansk sige: ’Kampen mod de sande troende’. Da vil jagten på de kristne, som ikke har deres ’tilhørsforhold’ i orden, gå ind!

Derfor: "Farvel, Anders Fogh!"

*

I forbindelse med den ny EU-traktat, som danskerne nu skal tage stilling til, skal de ikke regne med, at de får lov til at sige deres mening! Statsministeren udtaler, at der endnu ikke er taget stilling til spørgsmålet om en folkeafstemning i Danmark. Han begrunder sin holdning med, at vi endnu ikke ved, hvilken traktat, der er tale om.

Hvis statsministeren ikke ved, hvilken traktat, der er tale om, kan jeg hjælpe ham; der er tale om det samme EU-grundlovsforslag, som franskmændene og hollænderne kastede på bålet i 2005. Der bliver ingen betydelige ændringer i indholdet; enkelte paragrafer vil blive omformuleret – men ikke forandret. Danskerne vil blive præsenteret for det samme antikristelige og antisemitiske forfatningsudkast, som blev lagt på bordet for et par år siden.

*

Med henblik på den paragraf, som omtaler ’ikke forskelsbehandling’ af EU-borgere på grund af deres ’seksuelle orientering’ bør de troende iagttage, hvorledes sporene skræmmer! Landets bøsser og lesbiske har (ifølge Berlingske Tidende for nylig kritiseret den netop påbegyndte indsamling af oplysning om overgreb mod minoriteter, som politidirektører og statsadvokater har fået pålagt af rigsadvokat Henning Fode).

"Allerede nu ved vi, at undersøgelsen vil give et skævt billede. Den fanger ikke de 99 % af overgrebene", erklærer talsmanden for Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske. Det er åbenlyst, at kristne skoler, menigheder og publikationer vil komme i søgelyset. Håndjernene har allerede raslet i sagen mod præsten Åke Green i Sverige, og der er for tiden drøftelser blandt folketingets forligspartier ’om der ikke findes en mere hensigtsmæssig måde at registrere overgreb på. "Bøsser og lesbiske må ikke udsættes for chikane", siger Peter Skårup fra Dansk Folkeparti.

Under retssagen mod den svenske præst hævede sig røster, der fordrede, at ’enhver form for offentlig højtlæsning fra afsnit af Bibelen, som fordømmer homoseksualitet, burde forbydes. "Det er chikane", hed det.

Dette er retningslinierne i den EU-traktat, som statsministeren nu ønsker gennemført – uden folkeafstemning!

Derfor: "Farvel, Anders Fogh!"

*

"Vi ønsker en EU-traktat, og vi mener, at de politiske kompromisser, som vi opnåede under vore forhandlinger om den sidste traktat, er gode", udtaler statsministeren.

De troende bør med hensyn til en sådan udtalelse lade sig lede af apostelens ord: "De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde… de er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde" (Rom.13:3-4).

Medens kristne skoler og prædikanter, præster og menigheder, bøger, TV-stationer og regionalradioer, hjemmesider og forlag langsomt men sikkert anbringes på myndighedernes ’sorte liste’, så går samfundets destruktive kræfter fri.

Eftersom Bibelens profeter udbryder, "ve dem, der kalder det onde godt, og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert", (Es.5:20) bør de troende i vort land ikke være bange for at sige: "Derfor: Farvel, Anders Fogh!"
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”