PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-02-03
0092

 

IRAN-VÆDDEREN
Derfor: Farvel, Anders Fogh! (9.del)

Tre alvorlige punkter i den ny EU-grundlov

"En ny EU-traktat bør være på plads inden parlamentsvalget i 2009", udtaler Danmarks statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Han giver på det samme pressemøde udtryk for, at det for Danmarks vedkommende er ’ønskeligt’ med en sådan EU-forfatning. Spørgsmålet er, om alle EU-borgere er enige med ham i dette – ikke mindst landets troende er på vagt overfor Foghs ny europæiske grundlov!

De troende bør fremover for det første holde øje med den udvikling, som med hensyn til det statslige overvågningsapparat finder sted i England. Den britiske regering har planer om at skabe en gigantisk database med personlige oplysninger om alle landets borgere. Er Danmark ved at nærme sig de samme Big Brother tilstande? Med en ny EU-forfatning og dens lave standarder med hensyn til databeskyttelse vil statsministerens ny grundlov bane vej for et overvågningssamfund i samme klasse som Rusland og Kina. Statsministeren hævder, at han ikke er klar over, hvad den ny forfatning indeholder. Hvis disse totalitære overvågningstendenser skal lovfæstes, vil den komme til at handle om dette. Derfor, Farvel Anders Fogh!

*

Men dette er ikke det værste. Der er mere alvorlige perspektiver i horisonten. De troende bør således (for det andet) være opmærksomme på, hvorvidt det tegner til, at de fremover kan blive spærret inde, hvis de følger det bibelske mønster for opdragelse.

Nu er det nemlig også blevet forbudt på Færøerne at slå sine børn. De seneste år har det på Færøerne – som det eneste land i Norden – været tilladt forældre at revse deres børn korporligt. Sverige satte som det første land forældres ret til at slå sine børn ud af kraft, i 1979. Tre år senere anbefalede Nordisk Råd, at alle lande i Norden gjorde det samme, og I Finland blev revselsesretten afskaffet i 1983 mens Norge fulgte med i 1987. I Danmark afskaffede Folketinget revselsesretten i 1997, så at det herefter ikke er tilladt ’at udsætte sine børn for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.’

Det bibelske syn på denne sag er anderledes: "Hvor er den søn, der ikke tugtes af sin far", spørger Hebræerbrevets forfatter (12:7) – og fortsætter: "Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner!" (v.8) Billedet på den opdragelse, som indebærer tugt, føres i denne forbindelse over på det åndelige: "For vore fædre tugtede os for en kort tid, som de nu ville, men Gud gør det til vort bedste, for at vi kan få del i hans hellighed."

Det ubehagelige ved den legemlige afstraffelse præciseres i sammenhængen: "Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag end glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den" (v.11).

Uden at ville betone Bibelens opfattelse og opdragelse yderligere, behøver jeg blot at tilføje, at den moderne lovgivning, som kommer til orde i den ny EU-forfatning, på dette område er så humanistisk præget, at kristne forældre kan blive retsforfulgt, hvis de i denne sag følger deres tro og samvittighed.

Derfor: Farvel, Anders Fogh!

Hertil kommer nogle dystre fremtidsudsigter på det udenrigspolitiske område, hvis Foghs EU-grundlov vedtages. Af den grund bør Danmarks troende (for det tredje) være opmærksomme på de signaler, der kommer fra Bruxelles med hensyn til EU’s holdning til Iran! Ifølge New York Times har europæiske regeringer støttet Iran med 18 milliarder US-dollar i 2005 (mere end 100 milliarder kroner).

At Iran ikke vil tillade Det internationale Atomenergiagenturs 38 inspektører at rejse ind i landet taler sit eget sprog – ikke mindst på baggrund af, at de iranske myndigheder afviser at indstille berigelsen af Uran. Dette i forbindelse med, at Iran nu søger at sende raketter ud i rummet (hvilket beviser, at der ikke er det sted på kloden, dets missiler ikke kan ramme) må få alle EU-borgere til at løfte hovedet! I højere grad bør de studere Daniels profetier om den aktuelle situation i Mellemøsten.

"Jeg løftede øjnene og så en vædder", fortæller profeten Daniel (8:3). Han får oplysning om, at denne vædder er ’kongen af Persien’ (vers 20). Eftersom det er en afgjort sag, at Daniel taler om de sidste tider (’synet gælder endetiden’ (v.17)) må vi gøre os klar, at den omtalte vædder peger på det nuværende Iran!

Om denne Iran-vædder hedder det, at den har to horn. Det første af hornene er forholdsvis uinteressant, men det andet horn er bemærkelsesværdigt. "Hornene er store", hedder det, "det ene større end det andet, og det største voksede sidst frem…"

’Horn’ er i Bibelen det profetiske billede på ’aggressiv magt’. Iran-vædderen stænger mod vest, nord og syd. Øjensynligt får vædderen støtte fra øst, hvorfra Teheran i øjeblikket får leveret antiluftsskytsmissiler af typen TOR-M1.

("Det er i overensstemmelse med vore kontrakter", siger Ruslands forsvarsminister Sergei Ivanov. "Vi har ingen sanktioner mod Iran.")

Denne vædder opnår ved sin terrortaktik og sit langtrækkende horn ’at kunne gøre, hvad den fandt for godt’… hvilket ikke lyder opmuntrende for Israel! Vædderens ypperste mål er nemlig ’Israels udslettelse’…! Og Europa har med sin nuværende holdning overfor (Syrien og) Iran (det ifølge Financial Times forsyner Irak med lige ved 75 selvmordsbombere om måneden) en stor andel i dette program.

Derfor: Farvel, Anders Fogh!

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”