PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-04-13
0101

ØJEBLIKKETS STORHED
(Himmerland-camping Nr.1)

Det Guds-ord, som vil stå skrevet over denne sommers juli-august bibelcamping i Himmerland, begynder med sætningen: "Jeg søgte én iblandt dem!" Og øjeblikkets situation er sikkert bedst beskrevet med Jesu ord: "Som det var i Noas dage, sådan skal det også være med Menneskesønnens komme" (Matt.24:37).

Hvorledes var det i Noas dage?

"Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden," forklarer Noa-beretningen i Gamle Testamente og fortsætter: "Alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, var kun ondt" (1.Mose 6:5). I denne formørkede situation ’søgte Herren iblandt dem én’, der ikke var som alle andre! Himlens og Jordens Gud sendte bud efter et menneske, der ikke deltog i omgivelsernes ondskab, og som ikke ’dagen lang planlagde og udpønsede onde ting’.

…og Noa fandt nåde for Herrens øjne (1.Mose 6:8).

Forklaringen på, at Noa – som den eneste – fandt gunst hos Gud, ligger ikke kun i, at han tog afstand fra utugten og tøjlesløsheden og mafia-mentaliteten omkring ham. Nej, Ny Testamente sætter fokus på denne mands evne til at modtage åbenbarelse fra Gud. "I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus; ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro" (Hebr.11:7).

Det er sådanne folk – tror jeg – der vil strømme til Himmerland-bibelcampingen i år! De, som kan modtage åbenbaring og varsel fra Herren, og som ikke vil holde sig tilbage med hensyn til det job, der nu skal gøres. Mænd og kvinder, som er klare over, at nu gælder det deres familier og forståelsen af de sidste dages budskab – ja, deres egne sjæls evige frelse.

*

Der hersker af den grund travlhed i det himmelske!

Om englene, der går bud i disse timer, hedder det: "De sendes ud" (Hebr.1:14) – og når det sker, er det med en fart og en voldsomhed, som jordboerne ikke kender til." Mange vil i de kommende dage blive overrasket over den styrke, hvormed Herren kalder. "Han gør sine engle til vinde og sine tjenere til flammende ild," fortæller Hebræerbrevets forfatter (1:7), hvilket vil sige at udsendelsen er som stormkast og de himmelske udsendinge er drevet af en brand, der er ukendt i denne verden. Adskillige vil blive forfærdede; de havde ikke troet, at sagen nu havde taget sådanne dimensioner og blev fremmet i en sådan hast.

Hvad er grunden til dette opbud og denne voldsomme og åndsbårne aktivitet?

Profeten Ezekiel giver svaret. "Herren har sagt," forklarer han: "Jeg søgte én iblandt dem" (22:30).

… og i samme øjeblik, at disse ord og dette kald udgik fra tronen, er hele den åndelige verden blevet bragt i bevægelse!

Det er sandsynligt, at der her på jorden (og i mange menigheder og hjem) fortsat hersker ’stilhed og ro’; overalt er menneskene optaget af deres egne og yderst nødvendige gøremål; ingen ænser øjeblikkets storhed! "For i dagene før syndfloden," – hedder det i Mattæusevangeliet – "åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den ag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være!" (Matt.24:38-39).

*

Medens der altså hersker den største uvidenhed og den mest himmelråbende ligegyldighed i by og på land – ’de vidste ikke noget’ – bereder de himmelske hærskarer og Guds Hellige Ånd sig til at udføre Den Almægtiges udtalte vilje. Fra tronsalen i Det Højeste er disse ord udgået: "Jeg søger én iblandt dem!" – og dermed er både himmel og jord sat i bevægelse. "Sådan er mit ord, der udgår af min mund," siger Herren, "det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde." (Es.55:11)

*

Hvad er det for et menneske, som Herren søger?

Når profeten udbryder: "Jeg søger iblandt dem én…" – da må denne ’ene’ eje nogle ganske bestemte egenskaber!

Hvorledes er denne ’ene’? Hvilke egenskaber ejer han?

Denne ’ene’, som Herren søger, ligner Guds ord!

"Et menneske, der ligner Guds ord?"

"Korrekt! Et menneske, der ligner Guds ord!"

"Hvorledes skal det forstås?"

"Sådan er mit ord, som udgår af min mund," siger Herren; "det vender ikke virkningsløst tilbage ti mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde."

Det ene menneske, som Guds Ånd og alle engle i denne time eftersøger, er en person, der er indstillet på ikke at vende tomhændet tilbage til Herren. Det er et menneske, som ’vil gøre Guds vilje’ og ’udføre Hans ærinde’.
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”