PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-04-20
0102

RABBIENS HEMMELIGE NOTE

108-årig jødisk rabbi afslører Messias’ navn. "Det er Jesus," siger han.
 

Den ortodokse verden i Israel er blevet rystet ved, at en 108-årig rabbi, Yitzak Kaduri, før sin død erklærede, at han havde mødt Messias – og i en hemmelig note, som først måtte åbnes et år efter hans bortgang – har erklæret: Navnet på Messias er: Jesus!

I den foreliggende note skriver den gamle, højt respekterede rabbi om Messias: "Han vil løfte folket og bevise, at Hans ord og lov er gældende!" Før Yitzak Kaduri udåndede, hviskede han til sine efterfølgere, at disse få nedskrevne hebraiske ord indeholder en hemmelig kode, og når de læser det kodede budskab, vil de få navnet på Israels Messias. "Men I må først læse budskabet et år efter min død," sagde han.

Det var derfor med spænding, at de sortklædte rabbier åbnede det forseglede brev for med tilbageholdt åndedrag at læse deres afdøde mesters sidste hilsen. De læste da på hebraisk følgende sætning: "Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato omdim."

De forsamlede ortodokse mænd har stirret på hinanden. I denne sætning om ’folket, der skulle blive løftet op’ og om ’Hans (Messias’) lov og ord, der skulle bevise sig sande og troværdige’, skjulte sig altså navnet på den Messias, som Israel længes efter.

Hurtigt har de fundet ud af koden: Første bogstav i hvert ord ville sammenfatte navnet, og når de nedskrev og samlede bogstaverne kom de til det hebraiske navn, som de kendte fra Den Hellige Skrift. De lærde rabbier genkendte roden af det hebraiske ord, som betyder ’frelse’, og som de vidste, var dokumenteret i profeten Zakarias’ 6:11 og i Ezra 3:2.

"I Ezras Bog," forklarer chefredaktøren af ’Israel Today’-magasinet, Aviel Schneider, "fortælles der om Jeshua, Josadaks søn." (3:2) I Zakarias Bog har den samme mand fået en lille men meget betydningsfuld navneforandring. Han hedder her (på hebraisk, ikke på dansk): "Yehoshua, søn af Yehozadak".

Den danske oversættelse har glemt den meget betydningsfulde tilføjelse: ’ho’ som på hebraisk er den hellige forkortelse af Den Almægtiges navn.

De forsamlede rabbier, som kender de dybere ting i Den Hellige Skrift, må derfor ved at bryde et-års-seglet på mesterens hemmelige kode med det samme have fattet, at de stod overfor et navn, der pegede på Jesus! Initialerne på hvert ord i den nedskrevne sætning dannede navnet: ’Yeshua’ – og at netop dette navn et andet sted i Skriften indeholder den hebraiske betegnelse på Gud: ’ho’, må have rystet dem.

De israelske medier har reporteret den skjulte rabbi-note. Hebrew webside News First Class (Nfc) og Kaduri-net (rabbiens egen hjemmeside) har erklæret, at den håndskrevne note er ægte. Det hebraiske dagblad Ma’ariv har imidlertid hævdet, at nogen er falsk.

Da det blev nævnt overfor den 80årige rabbi, David Kaduri, at hans fars hjemmeside havde erklæret noten for ægte, blev han forfærdet. "Åh nej," udbrød han (overfor ’Israel Today’). "Det er blasfemisk. Folk kunne få den opfattelse, at han dermed peger på ’ham (Jesus). David Kaduri indrømmede imidlertid, at hans far i det sidste år udelukkende havde drømt og talt om Messias og Hans snare komme. "Min far havde et syn af Messias," fortalte han, "og han vedblev at sige: "Han kommer snart!"

*

De udtalelser, som den gamle rabbi er kommet med, og som er blevet offentliggjort på hans hjemmeside: Kaduri-net og Nfc synes at pege hen på den Messias, som fremstilles i Ny Testamente, og hvis navn, den aldrende åndelige leder nu har afsløret.

"Det er svært for mange gode mennesker i det jødiske samfund at begribe Messias’ person," sukker Yizak Kaduri i sine sidste betragtninger. "Det er hårdt for mange i vor nation at acceptere Messias’ ledelse og orden, når han fremstilles for dem i kød og blod! Under Hans herredømme vil retfærdighed og sandhed være i højsædet."

Kaduris sidste hjertesuk må ramme hårdt blandt hans efterfølgere. "Vil alle med det samme tro på Messias?" spørger han. "Nogle vil, og andre vil ikke! Det bliver lettere for ikke-religiøse mennesker at følge Messias – end for de ortodokse!"
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”