PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-04-27
0103

DEN GUDDOMMELIGE SØGEN
(Himmerlandscamping nr.2)

"Jeg søgte én iblandt dem!"

Den passive venten for eventuelt at ville deltage i Himmerlands sommercamping er ude af trit med det, som Herren vil tale iblandt sit folk; de, som ankommer med dette lidt sløve og flegmatiske sind, kommer uforberedte!

Når profeten udbryder: "Jeg søgte iblandt dem én" – vil denne ’ene’ allerede fornemme den ’vakthed’, som fremkommer, når Guds Ånd er i virksomhed. Ja, alle, som er bevæget af Guds Ånd, er vidende om, at et eller andet stort er i gære! Som af søvne vågner de op til en ny forventning, og ’Kristus vil lyse for dem!" (Ef. 5:14)

"Dagen før Saul kom, havde Herren talt til Samuel og sagt: "I morgen vil jeg sende en mand til dig. Ham skal du salve til fyrste over mit folk Israel!" (1.Sam.9:15) Allerede ’dagen før’ den afgørende begivenhed skulle finde sted, var Guds ord udgået, og de første forberedelser til den enestående handling taget.

Samuel gik da ud i køkkenet og gav kokken besked, og da Saul kom, sagde profeten til kokken: "Kom med det stykke, jeg gav dig besked om at lægge til side!"

"Her har du det!" sagde kokken, idet han lagde det bedste stykke af oksestegen foran Saul. "Det er gemt til dig! Til dette øjeblik!" (1.Sam.9:24).

Jeg ser enkelte pladser stå tomme ved Sommerens profetiske stævne i Himmerland. De indbudte kom aldrig for at få det, ’der var gemt til dem’. De nåede ikke frem til ’det øjeblik’, hvor det blev serveret. "Jeg søgte én iblandt dem!" erklærer profeten Ezekiel. Hvorledes mon det går til? Hvad skjuler sig bag denne guddommelige søgen?

Når Gud søger efter noget eller nogen, bliver der ikke gået overfladisk til værks! Den guddommelige undersøgelse sker aldrig ved et henkastet blik. Ej heller er en sådan sag hurtigt overstået. Nej, ’Guds Ånd ransager’ hedder det med apostelens ord (Rom.8:27). Det vil sige, at der ikke findes det sted – den by, menighed, hjem eller det hjerte – som ikke bliver endevendt. Når Den Almægtige er færdig med sin søgen, er der ikke mere at sige om den sag; da er alt og alle blevet nøje gennemgået, hvert et hjørne og hver en krog er blevet gennemsøgt, og det konkrete og afsluttende resultat foreligger.

Profeten Ezekiel har som sagt om dette forhold afleveret følgende ufattelige budskab: "Jeg søgte én iblandt dem" – hvilket vil sige, at Guds Ånd, så længe denne søgen finder sted, fortsat og uden at spørge om lov, tillader sig at gå tæt på. Han ransager og gennemborer hjerterne, tømmer pulterkammeret og gør rent bord: Hans øjne er ’som luende ild’ (Åb.1:15) – alt, hvad der omgiver Ham er fyldt med øjne (Åb.4:6); salmisten tilføjer: "Så forstå dog, I tåber blandt folket! Skulle Han, som dannede øje, ikke se. Skulle Han, som opdrager folkene, ikke straffe?" (94:9-10)

Dette er altså den aktuelle baggrund for det profetiske udsagn, som ved Ezekiels læber er blevet til ’Dagens ord’: "Jeg søgte iblandt dem én… (22:30). Ja, budskabet er allerede gældende i dette øjeblik, hvor søgelyset fra den usynlige verden fokuserer på særlige steder og enkelte personer. Ofte sker det, uden at de pågældende aner det. Hærskarers Herre behøver ingen ’ransagelseskendelse’. "Han kan gå forbi mig, uden at jeg ser Ham," fortæller patriarken Job. "Han kan fare forbi, uden at jeg mærker det. Hvem kan hindre Ham? Hvem kan sige til Ham: ’Hvad er det, du gør?"(Job 9:11-12)

*

Der er de folk, som lader sig lede af den fejlagtige opfattelse, at Himlens og Jordens Gud suverænt har hævet sig over alt det skabte, så at Han ikke har brug for noget eller nogen for at kunne udføre sine planer. "Han er ikke afhængig af noget menneske og har ikke brug for støvets børn til at udføre sit værk," hævder de – og dermed sætter de sig til rette på deres kirkebænke eller i deres polstrede sofaer og opfordrer med den bedste samvittighed deres nærmeste til ’ikke at røre en finger’. Med den frafaldne, halvblinde tempelpræst, Elis ord bekender de ydmygt: "Han er Herren, han gør, hvad Han vil!" (1.Sam.3:18)… og dermed er den potte ude!

Jeg spørger: "Hvis denne teologi er sand, hvorfor sættes da det store, himmelske efterlysningsapparat i gang? Hvorfor udbryder profeten med Herrens ord: "Jeg søgte én iblandt dem?"

Når det i Bibelens skabelsesberetning på Den Hellige Skrifts første blad og i de første linier og vers hedder: ’Guds Ånd svævede over vandene’ (1.Mose 1:2), så har vi at gøre med selveste dybet i Guds personlighed. "Hans Ånd rugede over verdensdybet" hedder det i de ældste oversættelser – hvilket tydeligt understreger, at der ikke er tale om nogen passiv, overfladisk ’sværm’ (sådan som New Age-folk gerne vil opfatte det) – nej, det er Universets og verdenshistoriens største øjeblik, som er ved at oprinde, det er alle tiders mægtigste og mest dramatiske begyndelse, som er ved at finde sted, det er ’Bereshit’, som for altid lukker bogen og vender ryggen til det gamle, for at noget nyt kan blive til.

Denne voldsomme energi og skabervilje ligger bag ordene: "Jeg søgte én iblandt dem."

*

Det vil imidlertid ikke sige, at Gud kun søger efter det fuldkomne! Hans ransagende rugen over folkehavet er ikke på jagt efter det ophøjede, fromme eller perfekte – det, som kun er lys og fyldt med de bedste menneskelige egenskaber. Nej, Guds søgen strækker sig ind i det dybeste mørke, den største vildfarelse og den sorteste vankundighed. Intet er for Ham umuligt og intet ubrugeligt!

Derfor udbryder Esajas: "Herrens arm er ikke for kort til at frelse! (59:1) Det sted findes ikke, som Han ikke kan nå, og det hjerte eksisterer ikke, som er kommet udenfor Herrens rækkevidde. "Han ved, om du sidder eller står, og på lang afstand er Han klar over dine tanker. Han har rede på, om du går eller ligger, og Han er fortrolig med alle dine veje." – "Hvor vil du søge hen for Hans Ånd, og hvor vil du flygte hen for Hans ansigt? Stiger du op til himlen, er Han der, og lægger du dig i dødsriget, er Han dér! Låner du morgenrødens vinger, og slår du dig ned, hvor havet ender, så leder Hans hånd dig også dér. Hans højre holder dig fast!" (Salme 139:2-4 og 7-10). "Herrens arm er ikke for kort til at frelse."

*

Paulus var langt ude! Han var som en af vor tids farligste terrorister. "Han fnyste af raseri og truede med mord!" (Ap.G.9:1) Han samarbejdede med de religiøse myndigheder for at få uskyldige mænd og kvinder kastet i fængsel (v.2).

"Jeg forfulgte til overmål og ville udrydde Guds Kirke!" fortæller han selv (Gal.1:13) Han fortsætter: "Men da Gud, der havde udset mig fra mors liv og kaldet mig ved sin nåede, besluttede at åbenbare Sin søn for mig…" (v.15) da var Hans arm ikke for kort!

Dette er dagens situation i Europa, Mellemøsten og andre steder. Gud leder efter mennesker, som Han allerede har ’udset sig’ – ja, som Han har kaldet og sat til side for at Han skulle blive ’et redskab’ for Ham (Ap.G.9:15). Ezekiel siger: "Jeg søgte én iblandt dem!"

Nu gælder det om, at denne ene melder sig og siger ja til Guds kald!
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”