PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-06-08
0112


NYHEDSBREV FRA ØRKENLEJREN

Kære Venner,

Det er nu 30 år siden, at vi forlod Danmark. Geografisk er vi nået, tror jeg, til vort bestemmelsessted. Åndeligt har vi stadig en strækning at skulle tilbagelægge…

Efter at vi for et halvt år siden af de israelske myndigheder fik afslag på at købe eller leje jord, anser vi det sted, hvor vi nu i fem år har opholdt os, som det område, Herren har stillet til vor rådighed. Det drejer sig om en hektar ørkenjord, geografisk beliggende overfor byen Bozra i Edom (Es.63:1-6) i Aravadalen i ’Zins ørken’. Følgende syv-punkts-oversigt beskriver vor situation:

*

Solarenergi udvides

VAND OG EL:
Vi fornemmer det som en Herrens ledelse, at vi i stedet for at besvære myndighederne med nye og upopulære andragender skal befæste den fortrinlige position, vi over en femårig periode har opnået. "Derfor skal I," siger apostelen, "arbejde med endnu større iver på at befæste jeres udvælgelse og kaldelse" (1.Pet.1:10).

Ved Guds nåde og god nabohjælp har vi fået indlagt vand (hvilket er et mirakel på dette øde sted). Vi er ved at udbygge vort solar-system, således at vi udover tre store paneler, der udvides med yderligere en ’power-pack’ af solarceller og batterier kan få lejrens nødvendigste el-, lys- og husholdningsredskaber til at fungere. Samtidig har vi opnået en fornyet mulighed for at føre et el-kabel til et område, der ligger kun i en kort afstand fra vor lejr. Dér har vi opbygget en mindre aflukket og overdækket El-station med fryser og andre nødvendige behov. Vor generator betjener værkstedet. På længere sigt har vi mulighed for eventuelt at forlænge kabelet fra El-stationen ind i lejren.


6 meter høje træer vokser i oasen

BEPLANTNING OG BESØG: Vort område er nu beplantet med mere end seks meter høje træer, så at ’Danske-lejren’ fremtræder som en lille ørken-oase. En tv-udsendelse om os (produceret af Arava tv) har gjort vor tilstedeværelse til et positivt samtaleemne i de omliggende kibbutzim og moshavim. Adskillige kommer på sabbatsbesøg for at se nærmere på ’det nye settlement’. Filmproduceren Noam Shalev’s 52-minutter tv-dokumentar om vor lange rejse til Jerusalem har over National Geographic været vist mere end 30 gange i Israel – og folk kommer langvejsfra for at se ’Det lille hus på prærien’.

"Jeg planter cedertræer i ørkenen, akacier, myrter og oliventræer… for at de kan se og forstå, at Herrens hånd har givet det" (Es.41:19-20).


Enderslevsvognen - nu en 'fryd for øjet'
 

VOGNPARKEN RENOVERET:
Vor ældede vognpark af beboelsesvogne, som har gjort den 25-årige rejse fra Danmark, bliver renoveret. Den nedslidte ’Enderslevsvogn’ og den faldefærdige ’brødrevogn’ står nu som funklende nye beboelser. En fryd for øjet! På grund af det voksende antal besøg af venner fra Europa, USA og Israel planlægges nu renoveringen og ombygningen af Pilgrim Konvojens gamle skole, køkkenvognen og en nybygning af en vogn med brusebade og sanitære installationer. Dermed kan vore gæster blive godt modtaget og betjent. For nylig fik vi i to dage besøg af en dansk familie med 24 personer; overnatninger og bespisning forløb efter omstændighederne smertefrit. Gisèle og Johny er ved at renovere deres private beboelse, som hidtil har rummet køjesenge til seks børn. Børnene er alle fløjet fra reden, og rummene omdannes nu til en salon. Det gamle badeværelse ombygges og forældresoveværelset ’shines’ op. Gisèle glæder sig; det har hun ventet på i mange år.


Familie og medarbejdere
 

FAMILIE OG MEDARBEJDERE:
Hertil kommer, at vor søn Nathanael, hans hustru Meline og deres lille datter Amelie har slået sig ned iblandt os for at kunne være en daglig hjælp i arbejdet. Benjamin og Lee er fastboende ’ørkenrotter’. Søren fra Vestjylland og Axel fra Tyskland gør over halv-årige perioder en fin indsats. Daniel har fået rejst en lille ungdomsgruppe i Iddan (som er den nærmeste moshav). På grund af Visa-tvang og andre omstændigheder er han bortrejst i få måneder. Hans arbejde overtages af Ephraim, der skal kæmpe sig gennem de hede sommermåneder (50 grad Celsius). Maria opholder sig i de uudholdelige måneder på køligere steder i Europa, hvorfra hun betjener vor hjemmeside, der i juni, juli og august bl.a. bringer ugentlige (i stedet for daglige) nyheder fra Israel.


Fire ekspeditioner gennemført
 

DESERT PEACE PROJEKTET OG MUSICAL:
Desert Peace har gennemført fire ekspeditioner for unge fra vanskelige forhold i Israel og de palæstinensiske områder. De to sidste som 6-dages overlevelsesture på den nærliggende gamle karavanevej. Medarbejderne oplever, at det åbne etniske fjendskab mellem disse grupper fejes bort under ørkenens anstrengelser! "In the blazing sun, all are one", hedder det engelske slogan. Projektet sigter nu på at udbygge og udvide dette arbejde med indretningen af en beduinteltlejr, der i perioder kan tjene som et oase-hjem for disse unge. De første to store 100 kvadratmeter telte er allerede i funktion. Det gode samarbejde med to israelske organisationer bør udvides. Efter den sidste overlevelsestur med 65 unge blev Benjamin og Lee indbudt til Jerusalem, hvor de som takkegave modtog en smuk dekoration og der blev sagt til dem: "I kan få fra os alle de unge I vil have!" Samtidig er der fra kompetent side blevet vist yderligere interesse for den ’Massada musical’, som jeg for et par år siden har skrevet teksten til. Nye muligheder åbner sig. En færdigskrevet romantrilogi ’Menneskemærket’ ser forhåbentlig dagens lys til efteråret.


Johny og Gisèle Noer
 

HJEMMESIDE, BIBELCAMPING OG MØDER:
Vi ser det ikke som nogen tilfældighed, at Herren har anbragt vor danske pilgrim konvoj præcis i dette ørkenområde ved foden af Edoms Bjerge, hvis profetiske betydning jeg under titlen: ’Ørkenvejen’ i en række afsnit i løbet af de næste uger beskriver jeg under dette menupunkt. De af jer, som ønsker bl.a. at høre mere om den skriftmæssige baggrund for denne særlige tjeneste, indbydes til at deltage i Himmerlandscampingen 27. juli – 5. august, hvortil indmeldingsblanketter kan findes under menupunktet: ’møder’ på hjemmesiden. Min gamle ven, Johs. Facius, og jeg tjener i fællesskab med ordets forkyndelse på dette sommerstævne.

I forbindelse med den rejsende tjeneste besøger Johny og Gisèle Noer i juni Frankfurt og Nürnberg-området i Tyskland. Der er planlagt 16 møder for dem i de områder i Ungarn, som de besøgte for 17 år siden, og i Danmark deltager de i Blåkildekirkens sommerstævne 13.-22. juli på Vejstrup Efterskole på Fyn samt afslutter den omtalte bibelcamping i Himmerland med et møde kl. 19.30 i KC i Ålborg d. 5. august. Deres besøg i DK afsluttes søndag d.12. august kl.10.30 i NYT HÅB, Frederiksberg, København, hvorefter rejsen går over Frankrig tilbage til Israel.


Besøg i lejren
 

ØKONOMI OG FREMTID:
De betydelige udgifter, som har været forbundet med renoveringen og beplantningen af vor ørkenoase, har været dækket af enkelte gode gaver samt en solid indsats af Noer-drengene, der har slidt i det med forskellige former for sæsonarbejde i Danmark. Lønningsposen har de afleveret her i Israel. Nu står vi overfor nye udfordringer. Indtil videre står vi som sagt overfor en lukket dør med hensyn til at købe eller leje jord i Israel. Derfor vil vi fortsætte ad den vej, der ligger åben for os. Set ud fra det sted, hvor ørken-lejren nu har plantet sine teltpæle, ’ser jeg åbne døre og rige muligheder – og der er mange modstandere’ (1.Kor.16:9).
 

Med varm broderhilsen

J o h n y N o e r

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”