PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-01
0125

BIBELEN – GUDS ORD
 

1. NY BIBEL-OVERSÆTTELSE VARSLER ONDT

… chokerende teksteksempel på ny oversættelse!

Den første linje fra Bibelselskabets seneste oversættelse af Det Nye Testamente, som gennem en pressemeddelelse er kommet til offentlighedens kendskab, må sende chokbølger gennem det kirkelige landskab. Den er hentet fra Galaterbrevets det 5. kapitel og burde få samtlige kirkegængere til at udvandre, når den oplæses 14. søndag efter trinitatis!

Hvis denne ene linje er eksemplet på, hvorledes den øvrige oversættelse er foretaget, må alle bibeltro kristne blive slået med rædsel. Den fratager Skriften sin apostolske myndighed, og bliver dermed en alvorlig forringelse af Guds Ord. Den ændrer den bibelske opfattelse af Helligåndens virke og bliver af den grund uanvendelig som prædiketekst. Den fratager bibelordet dets radikalitet og fremstår således som en udvandet parafrase. Af de 14 ord, som denne ene sætning indeholder, er ikke ét eneste en direkte oversættelse af den græske grundtekst; alt er udlægning og forklaring.

 

UDEN APOSTOLSK AUTORITET

De 14 ord, som Bibelselskabet har udsendt som den første linje af ’teksteksemplar fra den nye oversættelse’, lyder således: "I skal med andre ord lade Helligånden og ikke jeres krop bestemme over jer" (Gal.5:16).

Selvom det lyder smart og mundret at anvende det dagligdags udtryk: ’Med andre ord’, så er det langt fra grundtekstens mening. Apostelen skriver på dette sted: "Men jeg siger jer" (eller bedre: ’Nu siger jeg’). Det vil sige, at han påkalder sig læserens opmærksomhed ved at understrege det skrevne med apostolsk autoritet! Han har ikke i sinde blot at gentage sin forklaring ’med andre ord’. Nej, han har på hjertet i det følgende at vise menigheden det eneste værn, der kan hindre dem i at styrte ud i et frit fald.

Ordene: ’Nu siger jeg!’ ejer samme myndighed, som da Jesus talte på bjerget. Efter at have omtalt ’de gamles’ opfattelse af vrede, ægteskabsbrud, skilsmisse, gengældelse og fjendskab udtaler Han: "Men jeg siger jer!" (Matt.5:21, 28 o.s.v.). Han indvarsler ikke ’Den Nye Aftale’ (som er titlen på Bibelselskabets nye oversættelse) med udtrykket: ’Med andre ord’!

Denne første offentliggørelse af oversættelsen varsler ikke godt; den fratager Skriften sin apostolske autoritet.

 

FALSK FORSTÅELSE AF ÅNDENS VIRKE

I den nye oversættelse hedder det videre: "I skal med andre ord lade Helligånden… bestemme over jer."

Det lyder som en smuk tanke og en god opfordring, der kunne anvendes i en andagtsbog. Men ikke i en bibeloversættelse hvis fornemste sigte er, at ’den findes tro’ (1.Kor.4:2).

Oprindeligt står der på dette sted: ’Vandre i Ånden’ (hvilket igen er noget andet end 92-oversættelsen, som siger: "I skal leve i Ånden – Gal.5:16). Med denne nye udgave af Ny Testamente fjerner teksten sig endnu længere bort fra det, som Paulus skrev. Der er nemlig stor forskel på at ’lade Helligånden bestemme over jer’ – og så apostelens oprindelige påbud: ’Vandre i Ånden!’

Når Paulus et andet sted advarer mod ’at lade sig bestemme af denne verdens tidsånd’ (Ef.2:2), så fornemmer læseren hvorledes han skal være på vagt over for det passive, marionetagtige, hvor ’man bare følger strømmen’. Helligånden befordrer aldrig ’det viljesløse’ (1.Kor.2:2). "Sådan skal man betragte os," erklærer apostelen, "som Kristi tjenere og forvaltere af Guds hemmeligheder" (1.Kor.4:2). "Jeg har fået betroet et hverv (en administration – Ef.3:2) tilføjer han. Den kan ikke løses ved at slippe tøjlerne og ’lade Helligånden bestemme over mig’, men ved en personlig vandring og samarbejde med Guds Ånd. Den ny oversættelse ændrer den bibelske forståelse af Helligåndens virke.

 

PARALYSERENDE PARAFRASE

Det er forklarligt, at Det nye Testamente på nudansk i den omtalte linje fra Galaterbrevet har udeladt det gamle ord: ’ingenlunde’. Ingen vil forstå det; det er gledet ud af daglig tale. Men hvis bibeloversætteren ikke kan anvende dette ældede og støvede begreb, kan meningen dermed udtrykkes på en anden måde? ’Ingenlunde’ betyder: ’Slet ikke’ eller ’under ingen omstændigheder’. Det står præciseret i den græske grundtekst og kan derfor aldrig udelades! I stedet for at forblive tro overfor den oprindelige tekst: "I skal ’slet ikke’" eller ’under ingen omstændigheder’… (’lade jeres krop bestemme over jer – 5:16) sparker den ny bibeludgave (endnu en gang som i ’92’oversættelsen’) dette kraftige kærneudtryk ud i kulden. Dermed fratages Pauli formanende ord deres radikalitet! Oversættelsen bliver udvandet. Apostelens tale gjort vag og intetsigende. At de troendes kødelige og menneskelige natur under ingen omstændigheder skal have lov at føre sin vilje igennem (hvilket er det pågældende bibelvers’ budskab) falder til jorden. Oversættelsen mister sin myndighed og bliver til en paralyserende parafrase!

 

BEGÆR BRÆNDER DYBERE

"I skal ikke lade jeres krop bestemme over jer!"

Med denne sætning har nudansk-oversættelsen én gang for alle slået en streg over det gamle bibelske begreb: ’Kødets lyst’. 92-udgaven turde ikke tage dette skridt, men skrev: "I skal ikke følge kødets lyst" (Gal.5:16).

Den tidligere 31-oversættelse kommer nærmest til den græske grundtekst, idet den siger: "Vandre efter Ånden, så fuldbyrder I ingenlunde kødets begæring." Men vi lever ikke i 1931, så ’nudansk’ må gøre noget ved sagen…

Her kommer den norske ’Bibelen, Guds Ord’, 1997 (www.hermon.no) os til hjælp. Nordmændene oversætter sætningen således: "Men jeg siger: Vandre i Ånden, og I skal slet ikke fuldføre menneskenaturens begær (5:16).

Hvor er ordet ’fuldføre’ blevet af i den nye danske oversættelse? I netop dette begreb skjuler sig en doktrinær sandhed, som ingen bør overse. Ja, dybe åndelige vækkelsesbevægelser har været grundet på forkyndelsen af befrielseslæren bag dette ord. Menneskets gamle Adam-natur kan med sikkerhed aldrig gengives ved udtrykket: ’kroppens krav’. Her har vi at gøre med både synd og død og djævel. Ej heller er det tilstrækkeligt at tale om ’kroppens bestemmelser’. Begæret brænder dybere, en ild, som kun Guds Ånd kan slukke!

Denne ene linje fra det oversatte bibelmateriale, som nu er sendt ud til en første bedømmelse, varsler ondt, og hvis ikke der tydeligt står anført: ’Parafrase’ på titelbladet, bør samtlige trykte eksemplarer tilbagekaldes, for at ikke bibelselskabets navn skal komme i vanry.


Læs i morgen:
2. EN ÅRSAGSSAMMENHÆNG ER KNUST


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”