PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-02
0126

BIBELEN – GUDS ORD
 

2. EN ÅRSAGSSAMMENHÆNG ER KNUST

Bibelselskabets ny ’oversættelse’ af Ny Testamente siger:

"Jeg knæler for Gud, den far, der gør, at vi forstår, hvad slægtskab betyder, både i himlen og på jorden" (Ef.3:14).

Det er ikke ofte, at Paulus fortæller, at han ’bøjer sine knæ’. Derfor er det vigtigt at forstå, hvorfor han gør det. Især når han selv – ved at nærme det – søger at forklare af hvilken grund han overvældet af ærefrygt og tilbedelse og i den underligste påkaldelse knæler for sin himmelske far…

I dette tilfælde har apostelen netop i Efeserbrevets første kapitler udbredt hele Guds frelsesplan og dermed forklaret den største af alle hemmeligheder, Kristushemmeligheden, som angår den sag, der synes at have størst betydning i dag: Foreningen af jøder og hedninger i Kristus!

"Af denne grund bøjer jeg mine knæ," udbryder han.

Jeg spørger: Hvor er dette udtryk blevet af i den ny bibel? I mine øjne er det intet mindre end en forbrydelse at fjerne det! Som at trække tæppet væk under den største åbenbarelse, som disse linjer har bevaret for vor tid!

De, der vi hævde, at det blot er et ’betydeligt ord’, som oversættelsesteamet den frygt tør slette i vort Ny Testamente, får svært ved at gengive apostelen Johannes’ mægtige spørgsmål: Hvorfor dræbte Kain sin bror? (1.Johs.3:12). Det er præcis det samme græske ord, som er brugt i den forbindelse: ’Hvorfor’?, ’Af hvilken grund’. ’Hvad er den egentlige årsag til det skæbnesvangre mord?’

"Derfor!" udbryder Paulus. "Dette er grunden til, at jeg nu bøjer mine knæ.

Et mægtigt og højaktuelt forbindelsesled er her revet ud af sammenhængen. En hellig årsagssammenhæng er knust! En af Ny Testamentes vigtigste broer er styrtet i dybet!

Der bør på dette sted stå skrevet: ’Af samme grund bøjer jeg mine knæ…’
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”