PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-03
0127

BIBELEN – GUDS ORD
 

3. MISTER VIDNESBYRDETS MULIGHED

Bibelselskabets ny ’oversættelse’ af Ny Testamente siger:

"Jeg knæler for Gud, den far…" (Ef.3:14)

Med denne gengivelse af forskellige muligheder for korrekt oversættelse, har Bibelselskabets team ikke vandret i fodsporene af Luther. Han betoner nemlig, hvilken far, han knæler for. "Det er," erklærer han, "dem Vater unseres Herren Jesu Christi."

Bibelselskabet kan hænge sin hat på, at benævnelsen: ’Vor Herre Jesu Kristi Far’ er udeladt i de ældste manuskripter, men Vulgate og en del ældre autoriteter fastholder den – og øjeblikket er ikke inde til at skjule dette lysglimt!

Islams indflydelse lurer ved døren. Jøderne strider mod denne betegnelse. Et nyt gudsfjendsk europæisk samfund vil aldrig tillade en sådan bekendelse! Ved kun at anvende det svage og mere eller mindre intetsigende udtryk: ’Den far’ mister ’oversætterne’ vidnesbyrdets store mulighed. Sætningen burde være oversat således: "Af den grund bøjer jeg mine knæ for vor Herre Jesu Kristi Far" (Ef.3:14).


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”