PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-04
0128

BIBELEN – GUDS ORD
 

4. GIVER ET FALSK BILLEDE

Bibelselskabets ’oversættere’ skriver i den ny udgave af Ny Testamente:

"Jeg knæler for Gud, den far, der gør, at vi forstår, hvad slægtskab betyder…" (Ef.3:14)

Denne Skriftudlægning (for det er ikke andet) er forkert! Apostelen knæler ikke for ’den far’, der har fået ham til at forstå ’slægtskabets betydning’. På det punkt er Skandinavias ’BOGEN’ sluppet bedre fra udlægningen. Den forklarer sig sådan: "Når jeg grunder over storheden og visdommen i Guds plan, må jeg bøje mine knæ for Faderen." Altså (som jeg tidligere har anført): En tilbagevisning til den storslåede udredning af Guds frelsesplan, for hvilken Paulus netop har redegjort.

Ordene: ’Den far, der gør, at vi forstår’ eksisterer ikke i grundteksten! Om menneskenes børn forstår det eller ej er nemlig i denne sammenhæng underordnet; Guds suveræne og universelle faderforhold forbliver uændret i evighedernes evigheder.

Da Paulus i det bevægende afskedsøjeblik med de ældste i Efesus ’falder på knæ og beder’ (Ap.G. 20:36, gl. oversættelse) er det ikke, fordi der er gået et lys op for ham. Han bøjer i det øjeblik ikke sine knæ for ’den far, der gør, at han forstår’. Nej, han knæler for ’Herren… der formår at opbygge og give arven til alle de hellige’ (v.32).

… og da Jesus i Getsemane fjernede sig fra disciplene og ’faldt på knæ og bad’ (Luk.22:44), så råbte Han til den ’Fader’ (v.42), hvis vilje, Han helt underordnede sig.

’Oversætternes’ ord: ’Den far (med lille forbogstav?), der gør, at vi forstår’, tegner Skriftens billede for småt. Deres udlægning er den, der overalt hersker i tiden: Alting drejer sig om os og vore behov! ’Den far, der gør, at vi forstår. Men Skriften lader sig ikke forstyrre; Den Almægtiges suveræne ophav til alt og alle forbliver prentet i den oprindelige tekst, der lyder således:

"Jeg bøjer min knæ for vor Herre Jesu Kristi Far – fra hvem ethvert faderforhold har fået navn" (Ef.3:14).
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”