PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-05
0129

BIBELEN – GUDS ORD
 

5. HVORFOR TALE I GÅDER?

Bibelselskabets fortolkere skriver i nudansk Ny Testamentet: "Den far, der gør, at vi forstår, hvad slægtskab betyder" (Gal.3:14).

De besøgende, der på udgivelsesdagen er til stede på Søpavillionen i København, bør holde øje med, hvor mange kvinder, der står bag projektet! Det er næppe nogen tilfældighed, at ordet ’fædrenehus’ eller ’faderforhold’ (48-overrsættelsen) eller ’faderlighed’ (31-oversættelsen, som oven i købet i en note anfører, at ’det græske ord ’slægt’ er afledet af og lyder omtrent som ’Fader’) er blevet afløst af et ikke-mandligt begreb.

For et par år siden blev det af oversætterne til den tyske ’Bibel in gerechter Sprache’ (bl.a. Bielefelder-professoren dr. Frank Crüsemann) foreslået, at ’Fadervor-bønnen’ skulle erstattes med ordene ’Vor Far og Mor, som er i Himlen’. Denne feministiske indflydelse gør sig gældende overalt, og synes nu også at have sneget sig ind i denne linje, hvor ordet ’Faderforhold’ ændres til ’slægtskab’.

At ordet ’Fader’ imidlertid bør fastholdes, fremgår af sammenhængen, der i linjen forinden netop har betonet faderforholdet med ordene: ’Vor Herre Jesu Kristi Far’ (Ef.3:16).

Yderligere vil jeg vove at påstå, at den nudanske læser ikke må forventes, at vise det mindste tegn på forståelse, når han præsenteres for udtrykket: "slægtskab i himlen’. Derimod: ’Vor Far, du som er i himlen’ er ikke langt fra hans begrebsverden! Hvorfor tale i gåder, når sagen er lige til? "Der foreligger her ikke noget problem," erklærer den gamle folkekirkepræst og bibeloversætter, Dr. T. Skat Rørdam. Han fortsætter: "Det græske ord patria, som er oversat: ’Faderforhold’ betyder egentlig ’slægt’… men i den forståelse, at denne familiekreds stammer fra samme Fader (græsk: pater).

Med det overjordiske, ubegribelige og højtravende begreb: ’slægtskab i himlen’ har nudansk-fortolkerne ikke gjort det let for den jævne bibellæser. Fordrejningen er så kunstig, at Bibelselskabet hermed står under mistanke for at have feministiske motiver! ’Oversætterne’ bør nærlæse den græske tekst, som siger: ’Fra Ham, som ethvert faderforhold i himlene og på jorden har fået sit navn’ (Ef.3:14)


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”