PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-06
0130

BIBELEN – GUDS ORD
 

6. FLADT OG UDEN VINGESUS

’Oversætterne’ på Bibelselskabet skriver:

"… at vi forstår, hvad slægtskab betyder både i himlen og på jorden" (Ef.3:15).

En udmærket beskrivelse af den ny Bibels læserskare er givet af journalist og can. mag. Malene Bjerre, der med reference til Harry Potter-bøgerne forklarer: "Vi befinder os i en anden verden og forventer mærkelige væsener med mærkelige navne." Af samme grund er det uforståeligt, at nudansk-udgaven absolut skal gøre det autoriserede udtryk: ’himlene’ til ’himmel’. Altså ændre flertalsbetegnelsen til ental. Svaret kan være: ’Jamen, den jævne dansker kender udtrykket: ’I himmel og på jord’ eller: ’Der er mere mellem himmel og jord’, og når han nu udtrykker sig sådan, så skal Bibelen sige det sådan, som han siger det… ‘

Det er et farligt udgangspunkt! Hvis det sker, er det ikke længere en tekst, der er ’justeret ind i forhold til grundteksten’ men en mere eller mindre løs snak, der er justeret ind efter hvad folk siger!

Paulus derimod taler ’ord, som menneskelig visdom ikke har lært ham, men ord, som han har lært af Ånden’ (1.Kor.2:13), når han forklarer følgende:

"Jeg kender et menneske i Kristus, som for fjorten år siden – om det var i legemet eller uden for legemet ved jeg ikke, Gud ved det – blev rykket bort til den tredje himmel" (2.Kor.12:2).

Nutids-danskeren, der frimodigt taler om ’at være i den syvende himmel’, bliver ikke stødt af at høre, at der er mere end én. Det er op til prædikanten at forklare, hvad der forstås ved ’den tredje himmel’ – og hvad der kan ligge bag den lidt hemmelighedsfulde oplysning, at apostelen på det sted ’hørte uudsigelige ord, som et menneske ikke må udtale’ (v.4).

Vor generation vil også gerne høre om ’Paradis’, som omtales i den forbindelse (v.5) – ja, det er at snyde den moderne bibellæser, hvis han ikke får lov at mærke suset fra de regioner, hvor der er mange boliger (Johs.14:2), hvor de forløste fra alle folk og nationer skal samles (Åb.7:9), hvor de troendes navne står indskrevet (Luk.10:20), og hvor der er ’en Stad i det høje’ med faste grundvolde, bygget og planlagt af Gud (Hebr.11.10).

Bibelverset bliver fladt og uden vingesus, hvis ikke det modigt omtaler ’ethvert faderforhold i himlene og på jorden’ (Ef.4:15).
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”