PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-07
0131

BIBELEN – GUDS ORD
 

7. KONTRAKTBRUD

Bibelselskabets fortolkere har ’oversat følgende sætning fra Efeserbrevet 3:18 således:

"Jeg beder om at I sammen med alle andre kristne må blive i stand til, at forstå omfanget af det, Gud har skabet, hvor bredt og hvor langt, hvor højt og hvor dybt det er".

Ordene: ’omfanget af det, Gud har skabt’ er grebet ud af luften; de er totalt uden forbindelse med skriftsammenhængen og er overhovedet ikke på linje med det, som apostelen i dette kapitel har sat sig for at forklare.

Paulus emne er i dette brev koncentreret om ’en bygning’, der skal ’holdes sammen’, og som skal vokse til ’et helligt tempel’ (Ef.2:21). Hans hovedtanke i hele dette afsnit præciseres i den store hemmelighed (Ef.3:5), at I (hedninger) sammen med os (jøder) skal ’bygges op til en bolig for Gud i Ånden’ (3:22).

Altså: Ikke et ord om det i denne forbindelse indholdsløse begreb: ’omfanget af det Gud har skabt’. Det mægtige ’rum’, der her er tale om – og hvis mål i alle retninger nu bør udforskes – har at gøre med: ’hele bygningen, ’Det hellige tempel’, ’Guds bolig i Ånden’…

Grunden til, at der øjeblikkeligt og med vægt bør slås ned på denne forvirrende fejlfortolkning, er nudansk-testamentes titel: ’Den Nye Aftale’. Apostelen beskæftiger sig netop med indholdet af denne ’nye kontrakt’, som Gud ifølge profeten slutter med Israels Hus (Jer.31:31) – og det er mildest talt forstemmende, at der i disse linjer ikke åbnes for den mindste lysstråle af åbenbarelse i denne sag! Ved at bringe den ide ind i billedet, at vi nu pludselig skal til at ’forstå alt det, Gud har skabt’ nærmer sig kontraktbrud! Der står intet anført i ’Den nye Aftale’ (som netop dette skriftafsnit omhandler) om dette forhold, og det er usandt at hævde, at det er dette ’omfang’, som Paulus så inderligt beder om, (v.18) at alle de hellige skal blive i stand til at forstå. Nej, han har med disse ord Guds evige frelsesplan (v.9) i tanke – og der er højt til loftet, når han beretter, at denne plan nu gennem kirken skal gøres kendt for magter og myndigheder i himmelrummet’ (v.10).

*

Med fremmedgørelsen af præcis dette ’Ny Aftale’-afsnit, gælder Jesu ord på de elendige, som har vovet at forplumre kildens klare vand: "Ve jer, I lovkyndige! I har taget kundskabens nøgle. Selv er I ikke gået ind, og dem, der ville ind, har I hindret" (Luk.11:32).

Fortolkerne bør endnu engang studere den oprindelige tekst, der tydeligt taler om, at vi ’skal være i stand til at fatte sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og længden og dybden og højden er’ (Ef.3:18).


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”