PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-08
0132

BIBELEN – GUDS ORD
 

8. FORMÅLET TABT PÅ GULVET

Bibelselskabets bibelfortolkere har som en slags ’oversættelse’ gengivet følgende fra Efeserbrevet 3:16:

"Jeg beder om at Han i sin guddommelige rigdom må give jer en indre styrke gennem Helligånden…"

Den autoriserede oversættelse burde her – øjeblikkeligt og hensynsløst som en høg – have været over nudansk-tolken! De skulle aldrig have haft lov at slippe så let fra denne opgave. 92-udgaven holder nemlig fast ved det, som apostelen har på hjerte og bør i denne sag aldrig slippe begrebet! Hvis det sker – især med hensyn til disse linjer fra Efeserbrevet – lurer ulykken ved døren…

Hvad det drejer sig om?

Vel, det drejer sig om selve afsnittets apostolske formål: ’Den frelsesplan og den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult hos Gud’ (v.9). Det er altså ingen lille sag. I det efterfølgende prøver apostelen at lade de troende få et indblik i, hvilke vældige dimensioner, der netop her er tale om. Hele den del af Efeserbrevet er som en nøje gennemgang af ’Den ny Aftale’ – altså den hemmelighed, som skjuler sig bag den ny pagt. Som tidligere nævnt har Paulus med disse linjer selveste ’Kristushemmeligheden’ på programmet – det vil sige det topaktuelle forhold mellem jøder og ikke-jøder. Han afslører (’sådan, som jeg kort skrev om det før’ (Ef.2:4), forklarer han, at Gud ’ud af disse to parter vil skabe et nyt menneske’! (Ef.2:15)

Paulus beder altså ikke kun om, at de troende i Efesus må få en ’indre styrke’ (som om det var målet i sig selv). Nej, han beder om, at de må få ’styrke til at fatte’ ("92-oversættelsen"), hvad det her drejer sig om!

Hvis ’nudansk-oversætterne’ tør indvende, at dette her er en for stor mundfuld, og at ’det ikke er deres opgave’, at få danskerne til at ’fatte’ dette – bør de straks slette titlen på deres Ny Testamente! I så tilfælde burde de aldrig have kaldt værket: ’Den ny Aftale’. Den titel er slet ikke dårlig – men den stiller store fordringer! ’Aftalen’ er nemlig i første omgang en overenskomst med Israels hus (Jer.31:31)… og det skal der en særlig ’indre styrke til at fatte’. At dette ikke (som i 92’ udgaven) fremgår af titlen er foruroligende! Jeg ængstes på forhånd med henblik på udgivelsesdagen…

I sammenhængen lyder en bedre oversættelse sådan: "Jeg beder om, at Han vil give jer at blive styrket med kraft ved sin Ånd i det indre menneske… for at I skal være i stand til at fatte… (Ef.3:16-18).
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”