PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-09
0133

BIBELEN – GUDS ORD
 

9. DEN ONDES ÆRINDE?

Bibelselskabets ’skriftkloge’ har i deres ny ’bibeloversættelse’ gengivet afsnittet fra Efeserbrevet 3:17 således:

"Jeg beder om, at I sammen med alle andre kristne må blive i stand til at forstå omfanget…"

’Alle andre kristne?’ Hvem er det? Er det de danske bisper, som udsender en gudstjenestelig vejledning for kirkelig vielse af homoseksuelle? Er det den omstridte Taarbæk-præst, som en sommerdag i 2003 i et interview indrømmede, at ’han aldrig havde troet på Gud’? Er det pavestolens udsendinge, som er på vej med deres begrundelser for, at Luther var en fejltagelse? Hvem er ’alle andre kristne’?

Det er vigtigt at finde ud af, for det er ifølge teksten kun sammen med disse ’andre kristne’, at de troende vil være i stand til at forstå omfanget af ’Den ny Aftale’!

Spørgsmålet melder sig, om de ny ’bibeloversættere’ ikke med denne linje arbejder ud fra en skjult agenda? Ja, om de i virkeligheden er ude i den ondes ærinde? Udtrykket: ’Sammen med alle andre kristne’ vil i hvert fald falde i god jord blandt folk fra den økumeniske bevægelse… alle dem, der påstår, at ’læren er underordnet, det er ånden, der forener os’!

Den autoriserede oversættelse har ikke dristet sig til på dette sted at sige andet end, hvad der oprindeligt står skrevet: "så I sammen med de hellige får styrke til at fatte!"

Rigtigt! Selv Jesu disciple stod undertiden uforstående overfor det, der blev sagt. "De fattede ikke noget af dette," forklarer Lukas med henblik på forudsigelsen om Jesu lidelse og død, "det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt" (18:13).

Et sådant ’skjult ord’ er begrebet ’de hellige’ – og i sådanne tilfælde er det bedst, at oversætterne lader det ligge. Hvis ikke brænder de fingrene og gør ondt værre!

Bedre var det, om de i dette tilfælde havde holdt sig til det oprindelige: "for at I skal være i stand til at fatte, sammen med alle de hellige…" (Ef.3:18).
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”