PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-10
0134

BIBELEN – GUDS ORD
 

10. DET ER INDHOLDET, DER TÆLLER

Bibelselskabets ’lærde’ har i deres ’nudansk-udgivelse’ gengivet passagen fra Efeserbrevet 3:19 således: "Jeg beder om, at I må få indsigt i at Kristus kærlighed langt overstiger det vi kan forstå, så I bliver fyldt med alt det Gud rummer."

Der findes et gammelt dansk udtryk, som hedder: ’At tærske langhalm’. Det vil sige, at en person vedblivende bliver ved med vidtløftigt at behandle samme emne. Jeg tærsker ikke langhalm på emnet: ’Den nye Aftale’. Det er jo selve titlen på Det Nye Testamente, som Bibelselskabet i en nudanskudgave sender på markedet.

Med det her givne bibelvers om ’at få indsigt i Kristi kærlighed, som langt overstiger det, vi kan forstå’ har oversættelsesteamet haft sin store chance med hensyn til at gøre det klart, at de ubegribelige dimensioner, der ligger indbefattet i ’Den nye Aftale’ ikke kan opfattes af forstanden; de kan kun erkendes med hjertet. De, der kun kan bruge hovedet, vil aldrig finde ud af, hvad Den nye Aftale egentlig drejer sig om. Kun Kristi kærlighed udgydt i de troendes hjerter vil fatte hemmeligheden.

Kun få er i øjeblikket klar over, om nudansk-’oversættelsen’ selv består denne test. En ting er at have det store emne averteret på titelbladet. En anden er, om ’Den nye Aftale’ åbenbares i indholdet. Det er jo om den, apostelen et par linjer forinden skriver: "I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for Hans hellige apostle og profeter ved Ånden" (v.5).

Paulus beder altså ikke om, at de troende må ’få indsigt i, at Kristus’ kærlighed langt overstiger det, de kan forstå’ – nej, han beder om, at de selv må blive fyldt med (’kende’) denne kærlighed, så at de derigennem kan få indblik i, hvad der ellers vil forblive en lukket bog.

Hele verden – og især jøderne – venter i dette øjeblik på at få at vide, hvad Den nye Aftale (Jer.31:31) indbefatter! Mellemøsten er ved at eksplodere i flammer på grund af Den nye Pagt, som har været skjult (’i Gud’ – v.9) i generationer. Af den grund kan en ny oversættelse ikke spise læserne af med en lille bøn om, at menigheden må få ’indsigt, hvor stor Kristi kærlighed er’. "Nej, det beder jeg om," udbryder apostelen et andet sted, "at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft…" (Fil.1:10).

Derfor var det bedre at have lyttet til den autoriserede oversættelse, som siger: "og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse" (Ef.3:19).
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”