PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-11
0135

BIBELEN – GUDS ORD
 

11. DET DREJER SIG BARE OM AT VÆRE HELDIG

Den Nye Aftale … alle tiders mest fordringsfulde oversættelsestitel på Det Nye Testamente, som nu igen skal afleveres til danskerne på et sprog, som de kan forstå.

’Fordringsfuld titel’ fordi den allerede på bogens omslag indbyder til en forklaring på, hvad Den Nye Aftale går ud på. Derfor vil der straks efter udgivelsen blive slået op på Aftalens konkrete indhold. Altså kontraktens ordlyd. Hvad har den at tilbyde, hvilke betingelser stilles der. Skal der ’skrives under’ på noget – og er der et eller andet prentet med småt, som man skal være opmærksom på?

Alle de lærde er gennem tiderne blevet enige om, at Den Nye Aftales ’10 Bud’ afleveres i den såkaldte ’Bjergprædiken’, som Jesus holdt i Galilæa. Derfor bliver der på udgivelsesdagen hurtigt slået efter på Mattæus kapitel 5, hvor den første sætning i den ’oversættelse’ lyder således: "I er heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden, Guds rige tilhører jer."
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”