PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-12
0136

BIBELEN – GUDS ORD
 

12. ÅNDLØS OVERSÆTTELSE

"I er heldige, hvis I sørger, for I vil blive trøstet," forklarer Bibelselskabets nudansk-’oversættesle’ (Matt.5:4).

At tale om ’held’ i denne forbindelse er helt hen i vejret! Hvis grundlaget for ’Den Nye Aftale’ er at blive tilsmilet af skæbnen med en smule held, er Jesu bjergprædiken totalt ude af takt med Hans øvrige belæring!

Profeten Esajas kaster et lynhurtigt strejflys over, hvad der menes med ’at sørge’. Han siger: "Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt: Fred, fred for den, der er langt borte og for den, der er nær, siger Herren" (57:19).

Der findes troende i Danmark, som inderligt sørger over tingenes tilstand. De sørger over menighedens frafald og den lave og tomme forkyndelse, som findes mange steder. Ja, de sørger over, at et så uåndeligt udtryk som ’heldig’ nu skal erstatte ordet ’salig’ (som fra det hebraiske betyder ’oh, hvor er det menneske lykkeligt!)

’Den retfærdige Lot’ fortæller apostelen Peter, "døjede under frække menneskers udsvævende liv." Han fortsætter: "Da den retfærdige mand boede midt iblandt dem pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger" (2.Peter 2:7-8).

Det er den slags sorg, som Jesus taler om. Og vi forstår, at selvom Lot havde været så heldig, at han havde vundet den store gevinst i lotteriet, ville smerten i hans hjerte ikke fortage sig af den grund.

"Jeg lyver ikke," forklarer Paulus, "men jeg her en stor sorg, der altid piner mit hjerte,"… og så beretter han om sin indre længsel efter at se det jødiske folk tage imod ’Den nye Aftale’ (Rom.9:1-3).

"I er heldige, hvis I sørger," skriver Bibelselskabets oversættelsesteam. Magen til åndløs gengivelse af den oprindelige tekst skal man lede længe efter.

"Salige er de som sørger," siger Jesus, "for de skal blive trøstet" (Matt.5:4). "Jeg giver dem ’læbernes frugt," udbryder Esajas. Det er hjertets dybe lovsange. "Jeg giver dem fred, fred"…
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”