PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-14
0138

BIBELEN – GUDS ORD
 

14. LUNKEN

"I er heldige, hvis I længes efter, at det bliver, som Gud vil have, for jeres længsel vil blive opfyldt."

Således lyder Bibelselskabets Nye Testamentes ’oversættelse’ af Jesu ord i Bjergprædikenen (Matt.5:6).

De græske ord for ’hungrer og tørster efter retfærdighed’ er faldet bort – og dermed er lidenskaben pillet ud af teksten! Davids ord om, hvorledes han ’drevet af sjælens tørst’ må søge Gud ’tidligt om morgenen’ (salme 63:1) er som revet ud af bjergprædikens sammenhæng. Salmistens beskrivelse af, hvorledes hele hans krop ’fortæres af længsel’ og drives gennem et land ’med tørke og tørst’ eksisterer ikke længere! Tilbage er kun en flad, tam, lunken og halvreligiøs ’længsel’ efter, at ’Gud skal få det, som Han vil have det!"

Det ord, der her er oversat med en såkaldt nudansk ’længsel’, bliver langtfra dækket. Esajas beskriver, hvorledes ’de fattige og trængende søger efter vand’. Han råber: "Deres tunge brænder af tørst," (41:17) – og uden denne indre sult og tørst bliver det svært for nutidsdanskeren at nå frem til de nye kilder, der giver åndeligt liv. Jesus omtaler i sin bjergprædiken denne indre og voldsomme kraft, der river alt med sig (Job.14:18).

"Hver den, der drikker af dette vand," forklarer Han (Johs.4:15) – "skal tørste igen… men det vand, Jeg giver bliver i ham en kilde med vand, som vælder frem til evigt liv."

Det er mere end alvorligt, at ’tørsten’ med et pennestrøg er slettet af nutidsdanskerens Bibel! "Jeg vil øse vand over det tørstige," lover Herren (Es.44:3) – og uden denne indre kraft vil al slags vækkelsesregn blive holdt tilbage. De himmelske sluser forbliver lukkede, og tørt land og tørke vil brede sig i det enkelte hjerte og over det ganske land.

Det er ikke sandt, at en yngre generation er ukendt med begreberne ’åndelig tørst’ og ’sulten efter noget mere’. Ved at gøre Bibel-sproget fladt og farveløst fratages det inspirerede ord den slagkraft, som det er tiltænkt.

"Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal blive mættet" (Matt.5:6).
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”