PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-15
0139

BIBELEN – GUDS ORD
 

15. AFLADSHANDEL?

Bibelselskabets bud på de ord i Jesu Bjergprædiken, der har at gøre ikke mindst med den barmhjertighed, som Gud vil vise ’de barmhjertige’ på Dommens Dag, lyder således:

"I er heldige, hvis I hjælper andre, for I vil selv få hjælp…" (Matt.5:7).

Moses advarer Israels Folk mod at røre ved noget af det, som Gud har udtalt en dom over. "Du skal samle det alt sammen midt på torvet," siger han, "og lade det hele gå op i flammer! Han fortsætter: "Ikke så meget som en smule af det ’må hænge ved din hånd’, for at Han kan vende sig fra sin brændende vrede og vise dig barmhjertighed og have medynk med dig!" (5.Mose 13:17)

Det er den slags barmhjertighed, som Jesus taler om, når Han på bjerget forelægger sine disciple de barske betingelser, der indgår i Den Nye Aftale. Det drejer sig ikke her om et lille råd om ’hjælp til selvhjælp’. Altså: ’Hvis du hjælper dem, så hjælper jeg dig’!

Det er ikke et spejderløfte, som Menneskesønnen her i sin mest afgørende forkyndelse, afkræver af sine efterfølgere. Ej heller udtaler Han i det øjeblik, at de er ’heldige’, hvis de ved at række naboen en hjælpende hånd – kan ’undslippe Guds brændende vrede’. Den slags smager af afladshandel, og ’oversættelsesteamet’ i Bibelselskabet nærmer sig den ildevarslende forkyndelse om ’at gøre gode gerninger’.

Jesus fremlægger i dette evigheds-øjeblik, hvor en ny pagts betingelser og løfter for første gang lyder i menneske ører, den guddommelige barmhjertigheds nye grundlag. Hans kærlige øje gennemsøger og ransager den enkelte, om Han dog kan finde en afspejling af Hans egen barmhjertighed. Findes der nogen, der som Han, er parat til ’Dagen lang at række hænderne ud mod et ulydigt folk, der ustandseligt og frækt modsiger Ham og altid tager til genmæle’ (Rom.10:21)?

"Hvis det er tilfældet," erklærer Jesus på bjerget, "da skal en sådan barmhjertig sjæl i sandhed komme til at møde Den Almægtiges evige omsorg og barmhjertighed!" – "Salige er de barmhjertige," udbryder Han, "for de skal blive vist barmhjertighed!" (Matt.5:7)


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”