PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-16
0140

BIBELEN – GUDS ORD
 

16. BAGTANKEN

Bibelselskabets forklaring på det ottende vers i Jesu store og endelige proklamation ’Den Nye Aftale’ lyder således: "I er heldige, hvis I er uden bagtanker, for I vil se Gud" (Matt.5:8).

Med denne sidste korte gennemgang af Bibelselskabets ’udlægning’ (for der er, som tidligere omtalt, på ingen måde tale om ’oversættelse’), vil vi efter udgivelsesdagen kunne få at se, hvad ’Den Nye Aftale’ ellers har at byde på. Udgivelsen finder nemlig sted en af disse dage, og det er med bange anelser, at de troende indenfor alle kirkesamfund tager dette nye forsøg på et nudansk Ny Testamente i hånden.

Spørgsmålet er nemlig, om Bibelselskabet selv har haft nogen ’bagtanker’ med at ville sende endnu et forsøg på en omskrivning af Bibelen på gaden? Det vil nu vise sig! Ikke ved – som nogen tror – oplagstallets størrelse, eller om der på bogomslaget kan citeres et par pæne udtalelser fra de sædvanlige ’eksperter’. Nej, prøven på dette punkt er, om ’oversætterne’ har været ’rene af hjertet’. Det vil sige (forklarer de selv) om de har haft nogen ’bagtanker’?

Hvorledes kan det afsløres?

Det vil vise sig i den foreliggende ’oversættelses’ indhold! ’Oversætterne’ forklarer jo selv, at hvis de har været ’uden bagtanker’, vil der falde lys over deres tekst: ’De rene af hjertet skal se Gud’, hedder det i vor gamle Bibel, - og det bør forstås således, at åbenbarelse allerede nu tilflyder dem, der kun har én tanke i al deres færd og al deres gerning: At være Den nye Aftales tjenere ved at adlyde Guds Ord.

"Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og af al din magt," lyder det i den gamle pagt (5.Mose 6:4-5). Denne ’ensrettethed’ og dybt fundamentalistiske holdning, er også i dette tilfælde den eneste forklaring på ’at være uden bagtanker’. Det er den hjertets renhed, der åbner åbenbarelsens kilder, så at alle mennesker alle vegne kan se Gud! Hvis en oversætter har den bagtanke, at han er parat til at ’hugge en hæl og klippe en tå’ for at en nutids-dansker kan ’få glasskoen på’ – forbliver hans tekst i mørket. Hverken han eller hans læsere vil i det skrevne ord ’se Gud’!

"Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud" (Matt.5:8).


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”