PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-11-23
0142

 

SYDENDE FARE FRA NORD

En underlig stilhed har hersket omkring det pludselige, natlige luftangreb, som Israel d. 6. september rettede mod en nordkoreansk atomreaktor i Syrien.

Imidlertid er Bibelen ikke tavs om faren fra nord. Profeten Jeremias udbryder: "Og Herrens ord kom atter til mig således: Jeg ser en sydende kedel med fyrsted mod nord. Da sagde Herren til mig: "Nordpå skal ulykke syde ud over landets indbyggere" (1:13-14).

Kendsgerningen er, at så godt som alle verdens nationer er klar over, at der foregår et eller andet ’sydende’ nord for Israel. En lurende fare! Der eksisterer et eller andet hemmeligt ’fyrsted’ for nukleare våben nord for Jerusalem…

Man anerkender også i det internationale samfund retten til selvforsvar, og deri ligger retten til at ramme fjenden, før han bruger sit dødbringende våben.

Den hollandske filosof, Hugo Grotius, erklærede allerede i det 17. århundrede (forklarer Los Angeles Times) "Det er lovligt at dræbe den, der forbereder sig på at dræbe!"

… og et af de højeste råd på FN-plan (’Panelet for Trusler og Selvforsvar’) har anerkendt, at ’ingen behøver at vente med at slå til, hvis terrorfaren er stor og umiddelbar’.

Imidlertid bør det ikke glemmes, at FN fordømte Israel, da det sprængte Saddams atomreaktor i luften i 1981 – men siden var verdenssamfundet ikke utilfreds med, at Iraks diktator var blevet afvæbnet.

Det er livsafgørende for Israel i denne time at lytte til de gamle jødiske profeter. "Faren kommer nordfra!" siger de. "Den er som en sydende kedel…"
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”