PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2007-12-14
0146
 

VERDENSHERSKERENS UNDERGANG
(Ørkenvejen 016)

… han ryster af rædsel for de udvalgte

I virkeligheden er hedningenationernes frafald af langt større betydning for Guds program med Israel, end mange har forestillet sig. Deres forkastelse af Gud har nemlig ikke kun med deres egen skæbne at gøre; deres frafald berører Jerusalem!

I første omgang kan det se ud som om, at nationernes modtagelse af den antikristelige og antisemitiske ånd vil forstyrre den guddommelige agenda med hensyn til Israels frelse – men det modsatte vil ske. Også i denne sammenhæng går det ord i opfyldelse, som apostelen udtaler forud for de tre kapitler i Romerbrevet, der handler om hedningernes og jødernes indbyrdes forhold (kap.9-11).

"Vi ved, at alt virker til gode for dem, der elsker Gud, og som efter Hans beslutning er kaldet" (8:28).

Apostelen forklarer videre: "Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler en forhærdelse over en del af Israel indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel frelses" (Rom.11:25).

Med menneskelig klogskab får ingen indsigt i Guds plan med Jerusalem. Kun ved åbenbarelse kan hemmeligheden blive kendt! Den drejer sig om hedningernes andel i det tusindårige værk, som Israels Gud har for med jøderne og Jerusalem, der kaldes ’Den store Konges by’ (Matt.5:32).

Hemmeligheden er den største, som findes. Den er så godt gemt, at den er ’skjult i Gud’ (Ef.3:9). Den kaldes: ’Kristi Hemmelighed’ (Ef.3:4) – og den skjuler, at ’hedningerne er medarvinger og medindlemmede på legemet og har medandel i forjættelsen’ (v.6).

Den dag sløret bliver revet fra hedningernes øjne, og de fatter, at de er ’medarvinger’, ’medindlemmede’ og har ’medandel’ (Ef.3:6) bliver de ikke til at styre. Fra det øjeblik ’bliver himmeriget stormet, og de fremstormende river det til sig’! (Matt.11:22)

Om dette taler profeten, når han i Esajas Bog omtaler hedningefyrsten Kyros. "Hvem vækkede ham fra østen," spørger Esajas, "ham, som møder sejr, hvor han går?" (41:2)

Der tales her om mere end en historisk skikkelse. Her berøres Guds plan med ’folkeslagene’ (v.1). Om nogle mennesker, der kommer ’fra de fjerne øer’. Om de hedninger, der er udvalgte i Kristus.

"Dertil kaldte Han også os," siger apostelen, og fortsætter: "Ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger – som det hedder hos Hosea: "Jeg vil kalde Ikke-Mit-Folk Mit Folk og kalde Ikke-Elsket Elsket; og dér, hvor der lød til dem: "I er ikke Mit Folk, dér skal de kaldes den levende Guds børn" (Rom.9:24-26).

Apostelen anfører i sin reference til den gamle pagts profeter et citat af Esajas: "Men om Israel råber Esajas," udbryder han: ’Selvom Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses." Han slutter med ordene: "For Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden! Som Esajas også forud har sagt: "Havde ikke Hærskarers Herre levnet os efterkommere, var vi blevet som Sodoma og havde lignet Gomorra!" (Rom.9:24-29)

En nidkær rest vil blive kaldt ud fra hedningenationerne. De ser Sodoma-tilstandene brede sig og forstår, at Gud har ’levnet dem’ for at de skal gøre en ny pagts tjeneste overfor Guds gamle ejendomsfolk.

*

Den 16. maj om eftermiddagen kl. 8 minutter og 39 sekunder over tre i året 2007, har Radio Vatikan i Rom meddelt, at den tyske bundeskansler, Fru Angela Merkel, ikke længere ser nogen mulighed for, at Guds navn kan nævnes i den ny EU-forfatning. Efter at have deltaget i en samling af de mest agtværdige repræsentanter for de store verdensreligioner udtalte Merkel i Bruxelles, at hun i dette spørgsmål ikke så noget håb. Medens Tyskland stod med ledelsen af EU, måtte hun herefter koncentrere sig om at søge en løsning på den øjeblikkelige forfatningskrise, så at EU kunne forblive handlekraftig. Kanslerinden havde kort forinden entydigt talt positivt om, at det i EU-forfatningen burde nævnes, at Europa var bygget på en jødisk-kristen arv.

Denne meddelelse synes ikke at have fanget mediernes opmærksomhed. En underlig tavshed har omgivet denne udtalelse fra Europarådets øverste præsidium. Med denne kortfattede erklæring ser det ud til, at de sidste lamper er ved at gå ud over det europæiske kontinent. En mørk og rædselsvækkende nat venter forude. Et udyr af horror-dimensioner, som verden ikke kan forestille sig, er ved at rejse sig. Et totalitært system udspredes i denne time sine fangarme, og den mest gudsfjendske, antisemitiske og antikristelige forfølgelse er undervejs. "For se, mørket dækker folkene" (Es.60:2). "For nu varer det kun en ganske kort tid, så kommer han, der skal komme, og han udebliver ikke" (Hebr.10:37).

Den person, som Hebræerbrevets forfatter her henviser til, er ikke – som nogen fejlagtig tror – Herren. Det er ikke Jesu komme, der her tales om.

Det skriftafsnit, som Hebræerbrevets forfatter så omhyggeligt refererer, er hentet fra profeten Habakkuk, som siger:

"Synet gælder den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke" (Hab.2:3).

Profeten fortsætter med mere detaljeret at fremmale billedet af den person, der står på tærsklen til at vise sig. "Se," udbryder han, "den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve af tro!" (v.4)

Derefter fortsætter Habakkuk med at beskrive en verdensherskers undergang. Altså den samme person, som Ny Testamente i Hebræerbrevet henviser til med ordene: "Nu varer det kun en kort tid, så kommer han, der skal komme" (10:37). Habakkuk siger:

"Tyrannen, den troløse, den hovne, skal ikke nå sit mål. Han åbner sit svælg som dødsriget, han er umættelig som døden. Han samler alle folkene under sig, river alle folkeslagene til sig" (v.5).

Profeten fortsætter: "Du har udplyndret mange folkeslag, nu skal resten af folkene udplyndre dig til gengæld for drab og vold i landet i byen med alle dens indbyggere!" (v.8)

Det, som er ved at ske ved gennemførelsen af den i bogstaveligste forstand gudløse EU-forfatning er forberedelsen til Antikrists komme. Nogle har den fejlagtige opfattelse, at det ikke bliver til noget med den onde verdenshersker, der afsluttende skal ’føre krig mod de hellige’ og forfølge dem overalt, hvor de søger at skjule sig.

Men deri har de forregnet sig! Ny Testamente erklærer: "Han udebliver ikke" – og understreger samtidig, hvorledes Kristi sande efterfølgere skal forholde sig: "De skal leve af tro!"

Det er ikke nogen lille og uskyldig sag, når det fra EU’s øverste ledelse nu åbent erklæres, at de troende kan glemme alt om at få Guds navn indføjet i den ny EU-forfatning. Det er en forfærdende meddelelse. Den viser nemlig, at vi er længere fremme i det djævelske, antikristelige endetidsprogram, end de fleste har forestillet sig. Ja, ’Den overmodige’ står for døren! "Lovløshedens menneske, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom," (2.Thess.2:4) er ved at træde åbenlyst frem på verdensscenen.

Imidlertid vil han ikke kunne udføre sin onde gerning uden at møde modstand. Profeten siger: "Men… den retfærdige skal leve af tro!" Han fortsætter med den gode nyhed, at ’Tyrannen ikke skal nå sit mål’!

"De, der får dig til at ryste skal vågne," siger Habakkuk (v.7)… "og ud bliver deres bytte!

Udyret er ikke usårligt. ’Modstanderen, der ophøjer sig’ er ikke uden frygt. Profeten siger, at der er nogle, der kan få ham til at ryste. Det er de troende. Og når først de vågner, så vil den onde magthaver blive dens bytte!
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”