PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-02-01
0148
 

TILLADELSE TIL AT BEGYNDE DEN HELLIGE VEJ

De lokale myndigheder i Sappir har med velvilje lyttet til vort andragende om at gøre de første spadestik til den vej, som står omtalt i Esajas 35:8, hvor profeten siger: "Der bliver en banet vej. Den Hellige Vej skal den kaldes." De har i den forbindelse bragt os i kontakt med en landskabsarkitekt, som er sekretæren for Yid Veta-kibbutzen, ikke langt fra Eilat. Sammen med hende og medlemmer af den kommende ’Amuta’, som skal varetage begyndelsen til denne opgave, har vi besøgt det sted ved den grænsepæl, der fører ind til Jordan (og som vi ønsker at udpege som det område) hvor ’Den Hellige Vej’ kan tage sin begyndelse.

Med henblik på dette første initiativ har vi sammen med repræsentanter for de lokale israelske myndigheder læst profetens udsagn, hvor han siger: "Rejs vejvisersten, sæt mærkesten op, ret din tanke på højvejen…" (Jer.31:21).

Vi forventer nu, at myndighederne giver os de rette tilladelser. Landskabsarkitekten er i færd med at udarbejde et første forslag til denne ’vejviser-posts’ udseende, ligesom hun vil fremlægge et budget med hensyn til vejbegyndelsens udførelse.

Projektets vigtighed kan bedst måles med dets navn. "Der bliver en banet vej, Den Hellige Vej, skal den hedde" (Es.35:8). Ligesom Skriften taler om ’Den Hellige Stad’ og ’Det Hellige bjerg’ – således taler de jødiske profeter også om ’Den Hellige vej’.

Derfor er beslutningen om denne vejs tilblivelse af største betydning. Med hensyn til en fremtidig genrejsning af Jerusalem, erklærer profeten Daniel: "Du skal vide og forstå, fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik, indtil en salvet, en fyrste kommer, er der syv uger…" (Dan.9:25).

Det vil sige, at fra det øjeblik, et dekret udgik med hensyn til det hellige projekts begyndelse, var de kommende dage afmærket. Den officielle tilkendegivelse betød indvarslingen af en ny æra. Det samme må forventes her. Derfor er den ventede tilladelse – ’dekretet om den nye vej’ – af største betydning!
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”