PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-02-15
0150
 

FOLKETS BIBEL

Et gammelt dansk ordsprog siger: "Det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket." Adskillige af de troende sukker ved at se, hvilken vej, det går med den danske oversættelse af vor bibel. Personligt kommenterer jeg et par gange om ugen Bibelselskabets nudanske oversættelse, ’Den Nye Aftale’ (Kampen for Ordet) – men nu er vejen åbnet for, at enhver, som har lyst og evner til at være med i et mere folkeligt initiativ for en ny, troværdig Bibel, kan tage del i en sådan gerning. De første kapitler af Mattæusevangeliet er nu lagt som et arbejdsmanuskript til åben bedømmelse – og eventuel korrektion! (Læs under ’Det profetiske’ nr.147 om min egen baggrund for og metode med hensyn til dette arbejde) – og hvis du fornemmer en seriøs interesse til at være med i et sådant dybtgående studie af Guds Ord, (hvor du på stedet har mulighed for at komme med dine egne kommentarer) så gå ind på medlemssiden og se, hvorledes du med det samme kan tage fat på opgaven…

Det er ikke tilstrækkeligt at være negative og tage afstand overfor andres initiativ på dette område. Hvis vi mener det alvorligt, så lad os gøre noget bedre! Ingen behøver at være både lærde og skriftkloge for at være med. Bonden på marken og kvinden i køkkenet forstår, hvad det drejer sig om," erklærede Luther, da han oversatte Bibelen på tysk. "Vi tolker åndelige ting for åndelige mennesker," forklarer Paulus (1.Kor.2:13). "Tak, at du har skjult dette for de kloge og åbenbaret det for de umyndige," siger Jesus (Matt.11:25).

Den seneste franske oversættelse af Bibelen (2002) Edition Sarment har fået titlen: ’Folkenes Bibel (La Bible de peuples) … måske er det en inspiration! Lad nu dem, der ’fik kundskabens nøgle betroet," tie (Luk.11:52) – og lad Guds Folk komme til!


”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”