PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-03-07
0153
 

’DEN HELLIGE VEJ’
(Den Hellige Vej Nr.3)

En af de første ting, som sker, efter at et ord er udgået fra Gud, er, at Hans tjenere bliver givet indsigt i, hvad der nu er ved at foregå. "Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt og forståelse," siger engelen Gabriel til den aldrende profet i Babylon. Han tilføjer: "Da du begyndte at bede, udgik der et ord, og jeg er kommet for at give det videre til dig…" (Dan.9:22-23).

Det vil sige, at der først udgår et budskab fra tronen. Indholdet af dette bliver da givet videre til Herrens tjenere. Dernæst vil der udgå en befaling fra de verdslige myndigheder (for en del af det ord, som afleveres til Daniel, lyder således: "Du skal vide og forstå: Fra den tid, ordet om at genopbygge Jerusalem udgik" (v.25))… 

I det arbejde, som nu er ved at udvikle sig omkring ’Den Hellige Vej’, er der begyndende tegn på, at en tilladelse er undervejs fra de verdslige, israelske myndigheder. De lokale embedsmænd i Arava har ved flere lejligheder mundtligt givet til kende, at de med interesse følger udviklingen med hensyn til at lade udføre en første begyndelse af det planlagte projekt der benævnes: ’The Holy Way’ og de har ladet en landskabsarkitekt fra Eilat komme for at ’modtage yderligere oplysninger om denne vejs art og udseende. Med landskabsarkitekten har vi besøgt det sted ved grænsepost nr.104, hvor vi har på hjerte at et første område til begyndelsen af ’Den Hellige Vej’ skulle stilles til rådighed. Siden har vi skriftligt fra landskabskontoret i Eilat modtaget en første vurdering af forslaget med angivelser af, hvad der kunne være ’problematisk’ samt et økonomisk overslag over, hvad opførelsen af et sådant ’site’ ville koste. Vi har besvaret dette brev og dermed givet til kende, at vi fra vor side fortsat arbejder med sagen samt, at vi indbyrdes drøfter de forslag, som landskabsarkitekten er kommet med.

Denne åbning fra de lokale, israelske myndigheders side bør ikke betragtes som en lille sag. Vor pilgrim konvoj har siden 15. marts 2002 været stationeret i Aravadalen ved Givat Hazeva ikke langt fra Moschav Iddan og i lige linje overfor det sted, hvor byen Bozra er beliggende på Edoms Bjerge.

Hertil kommer, at Papua, New Guinea, har vist en voksende interesse for dette projekt, som både arbejdsmæssigt og finansielt langt overgår, hvad et enkelt menneske, en enkelt familie, gruppe eller menighed kan overkomme.

Det bibelske syn af ’Den Hellige Vej’ er gennem to kvindelige, hollandske missionærer blevet forelagt 29 distrikter på den store ø. En yderst vigtig side af denne udvikling er, at det ikke blot er de kristne i Papua, som er involveret i dette projekt. Det er de verdslige myndigheder. Det er de lokale regerings-repræsentanter. Således har Indonesiens præsident for nyligt besøgt Papua – og alle ’buparties’ (distriktledere) var i den anledning i byen, og en del af disse mødtes for at tale om ’Derech Ha’Kodesh’ (Den Hellige Vej). Det er på tale, at et nærmere angivet beløb skal indsamles i hvert distrikt, for at spaden kan sættes i jorden i Israel.

Samtidig arbejdes der i øjeblikket i Papua på at sende to volontører til Israel, for at de i et par år kan være med til at opbygge vejen; det er da planen, at de skal stationeres i den danske pilgrimlejr; disse volontører vil efter al sandsynlighed ankomme til Israel d. 8. september 2008. De kommer med en første gruppe af 50 papuanere; disse efterfølges d. 12. oktober af en anden gruppe af 100 papuanere, som forbereder en særlig dans, hvor de på Den Hellige Vej byder Messias velkommen…

Hertil kommer, at både lederen af Arava-komiteen, den regionale borgmester, den stedlige turistchef samt repræsentanter for landskabsarkitekt-kontoret i Eilat ved forskellige lejligheder har besøgt vor danske pilgrimlejr og ved disse samtaler er blevet forelagt de bibelske henvisninger vedrørende Messias komme ved Bozra i Edom (Es.63:1-2) samt profeten Esajas’ forudsigelser om ’Den Hellige Vej’ (Es.35:8; 40:3-4). 

(Som en yderligere mere periferisk bekræftelse er det usædvanlige indtruffet, at israelske guides har hørt om os, og at de ankommer med busser fulde af israelere, som er på rejse i det sydlige landskab. De sætter 50 personer af ved den danske lejr, hvor disse bliver modtaget i et telt, som er opstillet til anledningen. I den første måned af 2008 var 250 personer på besøg – og atter bliver fra den hebraiske skrift fortalt om Messias’ snare komme fra Bozra i Edom (Es.63:1-2).

Ud fra disse usædvanlige begivenheder, er det min opfattelse, at der er udgået et ord fra Gud om vejens begyndelse. Hvis dette er tilfældet vil dette ord fra Tronen blive efterfulgt af en begyndende indsigt i de ting, som vil finde sted i forbindelse med denne vejs udbygning og gennemførelse.

"Gabriel fløj hurtigt hen og rørte ved mig," fortæller Daniel. "Det var ved tiden for aftenofferet. Han lærte mig, talte med mig og sagde: ’Daniel, jeg er nu kommet for at lære dig at forstå’."

Der vil i denne tid være mange røster, der taler om de profetiske ting; mange udregninger og mange gisninger og mere eller mindre velbegrundede forklaringer om endetidens begivenheder vil blive givet. Imidlertid er der nogle af Herrens tjenere, som vil få et særligt besøg fra himlen. Dette sker, for at de skal ’lære at forstå’…

Om det er sandt, at et ord om begyndelsen af ’Derech Ha’Kodesh’ er udgået fra Gud, og hvis det er tilfældet, at der nu findes Guds tjenere, som midt i den almindelige forvirring har modtaget klarhed og indsigt fra himlen – så vil også den tredje fase i denne guddommelige kædereaktion forekomme: En tilladelse vil blive givet fra de verdslige myndigheder. Et dekret vil blive udstedt fra dem, som har lokalt – og senere hen nationalt ansvar.
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”