PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-05-04
0155
 

AMBASSADE-PROBLEMER

Ingen skal tro, at sagen om de danske karrikaturtegninger af Muhammed er afsluttet. At Danmark har været tvunget til at evakuere ambassaderne i Algeriet og Afghanistan taler sit eget sprog. Den danske udenrigsminister, som har tilladt den største hån mod Israel, ved at installere et homofilt ambassadørpar i den danske ambassadebygning i Tel Aviv, vil blive forfulgt af ambassade-problemer i al fremtid medmindre der foreligger en åben erkendelse af, at denne spottende handling i modstrid med de hebraiske hellige Skrifter, er en fejltagelse. At det homofile par nu bliver hjemkaldt og erstattet af en anden ambassadør, ændrer intet ved en provokerende handling, som har ’tjent sin tid ud’ og nu blot finder sin afløsning efter den normale ’rytme’.

At de ambassade ansatte i Algier og i Kabul nu skal udføre deres arbejde fra ’hemmelige’ lokaliteter er ikke kun forbundet med de danske karrikaturtegninger af Muhammed; de er åndeligt forbundet med udenrigsminister Per Stig Møllers arrogante placering af det homofile par som danske gesandter til Jerusalem!

Den 19. marts i år har Al-Quaida anbragt trusler mod Danmark med advarsler mod genoptrykningen af karrikaturtegningerne den 13. februar. Regeringen tager fejl, hvis den arbejder ud fra den tese, at det blot er tegningerne, som er truslernes årsag. Der ligger en åndelig bevægelse til grund for denne nye fare for terror mod Danmark. For det blotte øje er den usynlig. Men for den åndeliges bedømmelse er den åbenbar. Den homofile spot mod Jerusalem er ved at bære sine sørgelige og bitre frugter!
 

”Så længe en dansk, homofil ambassadør er i Israel, vil det gå Danmark ilde!”