PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-11-14
0160
 

EN BITTER ANKLAGE
(EU-kristenforfølgelse nr.1)

Den 27. juni 1945 skrev den verdenskendte jødisk-østrigske kemiker, Lise Meitner, som i 1939 emigrerede fra Tyskland til Sverige, til sin tidligere kollega og ven, Otto Hahn, der fortsatte med sit videnskabelige arbejde i Det Tredje Rige: "I har alle arbejdet energisk for Nazi-Tyskland og forsøgte aldrig at rejse så meget som den mindste passive modstand! For at afhjælpe jeres samvittighed har I rakt en hånd til en enkelt nødlidende her og dér – men I tillod mordet på millioner af uskyldige uden løfte røsten i protest."

Dette gulnede og glemte brev burde i dag indrammes og sættes på væggen som en dyster advarsel i tusind’ danske intellektuelles hjem. Brevet, der er omtalt i Ute Deichmanns bog: ’Biologen unter Hitler’ (Portræt af en videnskab i NS-staten, Frankfurt am Main, 1995, side 372) er som et råb til alle danske prominente personer, der har ordet i deres magt: ’Hvorledes kan I være tavse overfor den fare, som nu tydeligt kommer til syne i den måde, hvorpå Den Europæiske Union (EU) langsomt men sikkert gennemfører en ny diktatur-konstitution over hovedet på det danske folk?’

"Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med?" udbryder Jesus. "Den ligner børn, som sidder på torvene og råber til de andre: ’Vi blæste på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I jamrede ikke’" (Matt.11:16-17).

Dette udsagn står i disse timer som en tydelig skrift på væggen, der (fra Ny Testamentes blade) fremmaler et billede af en generations totale passivitet og ligegyldighed! Der skal (som jeg i de følgende afsnit vil vise) mere end lidt fløjtespil og en smule dans til at holde de totalitære kræfter tilbage, som nu er ved at rulle ind over Europa. Og der skal mere til end lidt ’jamren’ over tilstandene for at ’holde igen’ på den lovløshedens udvikling, som nu baner vej for den sidste store, antikristelige forfølgelse af ’anderledes troende’! (2.Thess.2:1-7)

Vil den danske intellektuelle elite en dag kunne omtales med samme bitre anklage, som den tyske biolog i 1945 rettede mod sine kolleger. "I rejste jer aldrig til den mindste modstand!" Iblandt denne elite er mange af kirkens mænd – og mange danske troende med åndeligt ansvar! Med henblik på den kommende folkeafstemning om ’pengene’ så læs det følgende afsnit i næste uge: TI TESER OM EU-DIKTATUR