PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-11-21
0161
 

TI TESER OM EU-DIKTATUR
(EU-kristenforfølgelse nr.2)

I forbindelse med den ’EU-reformgrundlov’, som nu skal gennemføres i alle EU-lande (iflg. Den Europæiske Unions amtsblad nr.C115, 09.05.2008) har den tyske dr.theol. Lothar Gasmann fremsat ti teser, som advarer mod en ’diktatorisk EU-superstat, der afsluttende vil forfølge bibeltro kristne. Disse teser er værd at overveje i forbindelse med den kommende folkeafstemning om euroen.

De ti teser lyder således:

1. Kun de færreste landes befolkninger er blevet spurgt, om de ønsker at komme ind i EU.

2. Alle væsentlige EU-beslutninger bliver centraliseret.

3. De enkelte landes befolkninger eller nationale parlamenter har næsten ingen muligheder for at yde indflydelse på den løbende EU-lovgivning.

4. EU har tiltaget sig et totalherredømme, når det drejer sig om afgørende områder som politik, samfund og retslige afgørelser.

5. Forbundsrepublikken Tyskland har – som de øvrige stater, der er tilsluttet EU (heriblandt Danmark) afgivet mere og mere af sin suverænitet.

6. De enkelte staters nationale retssystem (f.eks. den danske grundlov) bliver mere og mere fortrængt af Europa-retten.

7. De tyske (og danske) Højesteret, der våger over nationens forfatning, må fortsat afgive afgørende kompetencer til Europa-retten.

8. EU-stræber efter at opruste og vil skabe en Europa-hær.

9. EU-politik kan – især gennem ’ikke-diskriminerings-klausulen (ikke forskelsbehandlings-klausulen’) – have til følge, at der udføres begrænsninger i menings- og forkyndelsesfrihed.

10. Præambelen og definitionen af EU’s grundværdier i den foreliggende EU-traktat står på væsentlige punkter i modsætning til den kristne tro og kan – især med henblik på ikke-forskels-paragraffen – føre til en kristenforfølgelse i Europa.

I sin bog ’Sources of Holocaust Research’, forklarer Raul Hilberg om betydningen af breve og dagbøger fra jøder, som omkom under nazi-forfølgelsen (Chicago 2001). Spørgsmålet er i dag, om lignende dagbøger og breve i en ikke fjern fremtid bliver et interessant kildemateriale fra den EU-kristenforfølgelse, som nu er ved at komme til syne i horisonten.

(Læs det følgende afsnit: DRÆBERMASKINEN – og hav det i tanke, når de kommende folkeafstemning kun taler om ’pengene’)