PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-11-28
0162

 

DRÆBERMASKINEN
(EU-kristenforfølgelse nr.3)

Fra et ’højtstående’ ministerkontor i Berlin har jeg fra en skrivebordsskuffe tilhørende den ministerielle embedsmand (under hånden) modtaget en ’fortrolig erklæring’, som er stemplet BT-Drs 16/8 300, og som har at gøre med den tyske afstemning i ’Deutsche Bundestag’ vedr. Lissabontraktaten d. 13. dec. 2007. Min kontakt beskriver denne formuler som ’geheime Unterlagen’ (hemmelige dokumenter) – og jeg vil i en række afsnit søge at kaste lys over deres indhold.

Det drejer sig om en erklæring (Klarstellung), der af EU-tilhængere er blevet fremlagt i det tyske parlament i forbindelse med den omtalte afstemning, og hvori det hævdes, at traktaten ikke er en overgang til en ’kompetence-højhed’, (Kompetenzhoheit) som herefter overdrages til den Europæiske Union. Denne fine formulering betyder på godt dansk, at det hermed hævdes, at der ’ikke lægges nogen totalitær magt i hænderne på EU’. Dette bestrides i mit ’hemmelige dokument’ – og det er denne voksende interne modstand, jeg her vil søge at afdække.

Den kan være yderst oplysende for vore egne danske forhold og vor nations skæbnesvangre tilslutning til EU.

I et første punkt understreges det (i mit ’skrivebordsdokument’), at med hensyn til nationens indre sikkerhed og justitsministeriets rolle, ’så bliver EU gennem Lissabontraktaten ophøjet til at fungere som en retspersonlighed på linje med folkeretten’ (… erhebt der Vertrag von Lissabon die Europäische Union zur Rechtspersönlichkeit auf der Ebene des Völkerrechts). Hvis dette er tilfældet, da er også den danske EU-borger solgt til Bruxelles! I en konfliktsituation bli’r hans skæbne afgjort udenfor Danmarks grænser! I Franz Halders ’krigsdagbog’, der beskæftiger sig med nazi-generalstabens beslutninger (Stuttgart 1962, vol.1, side 107), fortælles om den plan, som blev blåstemplet den 17. oktober 1941: Den polske intelligens skulle likvideres – og der ’bliver ikke tilladt nogen lovbundet tilbageholdenhed’ (… does not allow any legal constrains). Det vil sige, at det kun var diktaturets principper, som var gældende, når udryddelsen skulle finde sted! Med denne samme udvikling i EU må vort lands kristne se i øjnene, at der kommer en dag, hvor al lov og orden er lagt i hænderne på et gudsfjendsk styre – og ingen bør være så naive at tro, at de vil blive sparet! Den blodige oktober i Polen i 1941 taler sit eget sprog. Hitlerstyret var blevet ’en retsperson på linje med den tidligere folkeret. Nazisterne havde tilranet sig en ’kompetence-højhed’, der fungerede som en dræbermaskine.

(Læs det følgende afsnit: ’NAVNENE ALLEREDE INDSAMLET’!) - Og glem det ikke, når folkeafstemningen om euroen vil fokusere på velfærd og levestandard.