PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-12-05
0163

 

NAVNENE ALLEREDE INDSAMLET
(EU-kristenforfølgelse nr.4)

I det interne Berliner-skrivebords-dokument, (som yderligere henviser til EU’s ændring af den nationale grundlov med betegnelsen BT-Drs 168448), som ved en kontaktperson (der ønsker at være anonym) er kommet mig i hænde, omtales også den ’forbeholdsløse koncentration af magt, som vil forvandle det europæiske statsforbund til en kontinental centralstat. (Durch diese vorbehaltlose Konzentration von Macht wird der Europäische Staatenbund in einen kontinentalen Zentralstaat verwandelt).

Her omtales især den voksende ængstelse i Tyskland vedrørende EU’s udenrigs’ og sikkerhedspolitik, som også omfatter forsvarspolitik, der igen indbefatter gennemførelsen af militære aktioner, især krigsindsatser med henblik på krisesituationer samt militær terrorist-bekæmpelse i tredje stater. Alt dette hører nu med til Den Europæiske Unions opgaver på linje med indre terror-bekæmpelse, asyl- og indvandringspolitik, tilnærmelse af retsforskrifter i civilret samt iværksættelsen af strafforfølgelse (Strafverfolgung) gennem statsadvokat og politi.

Hvis dette står for troende, kan Danmark på et tidspunkt være i den situation (som jeg i det foregående afsnit har omtalt) som udspillede sig i Polen i 1941. Ifølge Alexander B. Rossins bog ’Hitler strikes Poland’ (Lawrence, KS, 2003, side 1 og side 14) blev 60.000 af Polens jøder og intellektuelle ombragt. Deres navne var indsamlet over en årrække! Terror-aktionen var betegnet med kodenavnet ’Tannenberg’ (som skulle minde om de tyske troppers sejr over russerne i Tannenberg i Østprøjsen i 1914). Den såkaldte ’strafforfølgelse’ (Strafverfolgung) var ’legal’ lagt i hænderne på SS-chefen Heinreich Himler – men var allerede d. 12. september besluttet af Føreren i ’sagen om henrettelsen af den polske elite’. (The matter of the escecution of Polish elites, Martin Broszat; Frankfurt am Main 1984; side 234).

Om de sidste tiders trængsler siger Jesus: "Men forud for alt dette skal de lægge hånd på jer og forfølge jer" (Luk.21:12). EU’s kristenforfølgelse banker på døren! Hvis det er svært for nogen at få øje på ’skriften på væggen’ – så lad i det mindste Bogens ord tale; de er ikke til at misforstå: ’De skal lægge hånd på jer og forfølge jer’. Et profetisk udsagn af Jesu egen mund. Den ny EU-grundlov baner vej for en snarlig opfyldelse af Bibelens advarsel!

(Læs det følgende afsnit: ’KOLLEKTIVE UGERNINGER) – og gå til valgurnerne under den kommende afstemning om euroen med den bevidsthed, at dette her drejer sig om at overleve i mere end en forstand!