PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-12-12
0164

 

KOLLEKTIVE UGERNINGER
(EU-kristenforfølgelse nr.5)

Når det tyske ’ministerielle dokument’, som ad anonyme omveje er endt på mit ørkenbord, forklarer, hvorledes den nye Europæiske Union fremover vil støtte sig til Lissabon-traktaten, synes det at være med en berettiget bekymring; "Unionen gør dermed fordring på en ret, som går ud over den tidligere EU-ret," hedder det, "det drejer sig nemlig ikke kun om den i Lissabon-traktaten formulerede faktiske ’Forfatningsret’ men om den forrang, som EU fremover har tiltaget sig over hvilken som helst retningslinje eller forordning heri indbefattet medlemsstaternes grundlov’. (Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten einschliesslich deren Verfassungsrecht.)

Dermed er også for de danske EU-borgere den sidste beskyttelse, som grundloven og landets forfatning har kunnet sikre dem ved at blive, fejet bort. Hele det danske retsvæsen er hermed blevet stillet til EU’s disposition – og det vel at mærke i en tid, hvor galskaben har vist sig fra sin værste side! Blandt de hårrejsende eksempler, som jeg i denne forbindelse har henvist til, er den nazi-terror, som herskede i Polen for blot lidt mere end et halvt århundrede siden.

Tusindvis af mentalt syge mennesker blev ’elimineret’ i Østprøjsen, Posen og Warthegau efter det tyske angreb på Polen (Michael Burleigh, ’Germany turns Eastward’, Cambridge UK 1988). De psykisk belastede blev med tog kørt til Danzig-Neustadt, hvor de blev udleveret til den såkaldte Eimann SS Kommando (efter dens chef, Kurt Eimann); han bragte dem ind i en nærliggende skov, hvor de blev skudt. De tyske reportere beretter, at godt 3000 mentalt syge blev dræbt på denne måde. Under betegnelsen T4 blev 70.000 psykisk syge på seks tyske mentale institutioner myrdet.

Jesus sætter den voksende lovløshed, som viser sit sande, despotiske ansigt i forslaget til den nye EU-grundlov, i forbindelse med kollektive ugerninger af den art. "Fordi lovløsheden tager overhånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste" (Matt.24:12, gl. oversættelse). At den nationale domstol sættes ud af spillet giver de mest iskolde og beregnende lovløshedskræfter frit rum. Hvis ikke dette lovløsheds-maskineri standses, vil de polske tilstande fra 1941 pludselig falde over os. Og skrigene og gråden fra uskyldige mentalt syge vil høres fra de skove, hvor de bliver mejet ned af kyniske og afstumpede forfølgere.

(Læs det efterfølgende afsnit: "ET MONSTER BLIVER SLUPPET LØS" … sig derfor nej til en yderligere euro-integrering i EU. Tro ikke, at det nu kun drejer sig om afskaffelsen af den danske krone; der er større værdier, som er ved at blive fjernet.)