PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2008-12-26
0166

 

DEN STORE MAGTOVERDRAGELSE
(EU-kristenforfølgelse nr.7)

Jeg har med rødt understreget en sætning, som står nedfældet på de tyske dokumenter, som er forfattet af et højtstående medlem af det tyske parlament (og som på usædvanlig vis er kommet mig i hænde). Den pågældende politiker skriver: "Den forbeholdsløse antagelse af denne traktat (Lissabon-traktaten) gør ikke blot vor folkevalgte forsamling magtesløs (entmachtet nicht nur die gewählte Volksvertretung) men sætter endog vor nationale forfatningsret ud af spillet og overfører samtidig kompetencen til alle bindende afgørelser mellem Den Europæiske Union og medlemsstaterne til EU-retten! (… überträgt die Kompetenz zur verbindlichen Entscheidung aller das Verhältnis zwischen Europäischer Union und Mitgliedstaaten dem Gerichtshof der Europäischen Union.) Den fare, der lurer bag en sådan total-overgivelse af magt, kan med forfærdende tydelighed læses ud af de bitre erfaringer, om hvilke vor tids historie kan berette. Ingen ansvarlig politisk eller åndelig leder i Danmark bør glemme, at kun få uger efter, at den russiske revolutions ledere havde grebet tøjlerne, formerede Bolsjevikkerne en hemmelig hær af sikkerhedspoliti, der var ti gange mere brutal end tsarens agenter! Nazisterne fulgte i samme spor, og ikke så snart var al udøvende magt lagt på deres bord, før det frygtede Gestapo var på trapperne. Under begge disse totalitære regimer, som havde fået overdraget ’al kompetence’, og hvis politiske ledere herefter ene og alene afgjorde, hvad der var lov og ret, omkom millioner af mennesker, som blev tortureret og arbejdet til døde i koncentrationslejre (Ja, nazisterne opfandt dødslejre, hvor ’det industrielle drab’ "legalt" blev gennemført på millioner af jødiske mænd, kvinder og børn.)

Profeten Daniels profeti er kort og præcis. "Det fjerde dyr betyder," forklarer han, "at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle andre kongeriger, opæde hele jorden, søndertrampe den og knuse den" (Dan.7:23). Daniel selv ’blev grebet af uro over dette’, ’ ja, ’slået med rædsel’ (v15). Dette sker ikke for vor tids åndelige ledere i Danmark; de smiler – og lægger overbærende sådanne advarsler til side! "Lad os euro-integrere," siger de.

Den kommende afstemning om euroen er skæbnesvanger for vort folk.

DET NÆSTE AFSNIT BLIVER LAGT PÅ OM TO UGER.