PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-09
0169


EN ILDEVARSLENDE AFSTAND
(EU-kristenforfølgelse nr.9)

Den 18.dec. 1941 noterede Heinrich Himmler i sin skrivebordskalender følgende bemærkning: ’Det jødiske spørgsmål’: "De skal udryddes som partisaner." Notatet blev skrevet efter et kort møde med Hitler.

Goebbels udtalte i den forbindelse: "Med hensyn til det jødiske spørgsmål har føreren nu truffet sin beslutning. Der skal gøres rent bord! Han profeterede til jøderne, at hvis de gjorde sig skyldige i endnu en verdenskrig, ville de blive udryddet. Dette er ikke kun ord. Krigen er nu en realitet – og jødernes udryddelse er den nødvendige konsekvens!"

Med henblik på den fremstående folkeafstemning om Euroen er det vigtigt at bemærke, at EU-politikernes tale om ’borgernærhed’ går ind ad folks ene øre og ud ad det andet. Ingen tror på det. Udtrykket kaldes blandt vælgerne for et ’propagandistisk postulat’. Det vil sige: ’luftfrikadeller’. Denne holdning er mere end bemærkelsesværdig. Den angår jo den distance, der er mellem øvrigheden og dens undersåtter. Ja, den antyder, at politikerne ikke længere er folkets tjenere – men at de er hævet op til et stade, hvor de er folkets herrer. Den dystre virkelighed bag denne herskende elite er, at den viger tilbage for at indrømme borgerne deres forfatningspåbudte ret til at bestemme.

Det er dette forhold, som folket skal have for øje, når det går til urne for at sige ja eller nej til en fælles mønt. Det skal meddele herreklassen, at det ikke vil finde sig i at blive udelukket fra at sige sin mening. Det er afgørende for Danmarks og Europas fremtid, at der ikke bliver underskrevet nogen form for traktat, uden at befolkningen forinden bliver spurgt til råds.

… og for de troende er sagen endnu mere alvorlig; de er bekendte med det profetiske perspektiv, som hviler over Europa, og ved, at rædselsherredømmet i Nazi-Tyskland ikke er en ’én gangs forestilling’. Den bitre erfaring siger, at ’historien gentager sig’ – og Den Hellige Skrift taler tydeligt om kommende kristenforfølgelser. Derfor banes der nu vej for én mand, en ny ’fører’, som – uden nogen tør modsige ham – kan gennemføre de morderiske dagbogsnotater, han leverer til sine håndlangere. Den ildevarslende afstand, der er mellem Europas herskere og nationernes menigmand forudsiger noget ondt. Det kommer! Det udebliver ikke! (Hebr.10:37-38)