PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-16
0171
 

MEDBORGERE

"De fremmede, der har sluttet sig til Herren,… dem vil Israels Gud føre til Sit hellige bjerg" (Es.56:6-7). Disse ’fremmede’ kommer altså ikke af sig selv. De er ikke – som nogen i Israel i dag mener, ’uvelkomne gæster’, der trænger sig på for at ’frarøve jøderne deres judaistiske tradition’. Nej, profeten Esajas erklærer her, at de er ’ført af Herren’. De er ikke kommet på egen regning, og de har ikke været drevet af deres egne idéer eller personlige drømme og ambitioner. Blandt de mange ’fremmede’, som i større og større tal kommer til Israel, findes nogle, der ikke blot er ’turister’; derfor kan de i det lange løb ikke nøjes med et ’turist-visa’; de er nemlig ’ført af Herren’!" Og Den Almægtige har en storslået plan med hensyn til at bringe dem til Det hellige Land. "Dem fører jeg til Mit Hellige Bjerg!" (v.7)

At Herren vil føre ’de fremmede’ til Det Hellige Bjerg betyder, at Han vil give dem adgang til Det Hellige Sted. Han vil ikke blot føre dem til Det Hellige Land og derefter til Det Hellige Bjerg for at lade dem stå i forgården eller helt udenfor templets mure. De fremmede er ikke kun kommet for at være ’brændehuggere’ eller ’vandbærere’ til Helligdommen – nej, når det i det efterfølgende hedder: "Jeg giver dem glæde i Mit bedehus" – så betyder det, at de ’kommer indenfor’ – ja, at de befinder sig i Guds Tempel i Jerusalem sammen med Hans jødiske folk. "I er da ikke længere fremmede og udlændinge," siger apostelen, "I er de helliges medborgere og hører til Guds Husstand" (Ef.2:19).

For at ingen af de jødiske troende skal gå fejl af denne tydelige, nytestamentlige forklaring på ’de fremmedes’ forhold til Israel (og jeg taler naturligvis kun om de ’fremmede’ fra nationerne, som ved troen på Jesus Kristus er blevet indlemmet i Guds pagtsfolk) erklærer Paulus yderligere: "Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne og dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en legemlig omskærelse, gjort med hænder! Husk, at dengang I var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær" (Ef.2:11-13).