PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-16
0172
 

DET DJÆVELSKE TRIUMVIRAT

Dag ’nr.1’ nærmer sig. Den dag, som USA’s præsident, Barack Obama, har forudsagt bliver ’hans dag’ til at gribe ind i Gaza-krigens Mellemøstkonflikt. Dagen, hvor han tiltræder sit embede som ’verdens mægtigste mand’ – og som mange både i USA og den øvrige verden ser frem til som en håbets dag for fred! Bibelen taler om en sådan dag. En epoke, hvor hele verden skal ånde lettet op, og hvor millioner med taknemlighed vil se hen til de ’fredsengle’, som endeligt fik våbnene til at tie. Imidlertid vil det vise sig (siger Bibelen), at freden er en ’falsk fred’. Den fører ikke til det fredsparadis, som fredens fortalere har lovet. Ifølge Den Hellige Skrift fører den til en så omfattende og ødelæggende krig, at den betegnes som ’undergang’. Ny Testamente beskriver denne illusoriske fred med ordene: "Når de siger: Fred og ingen fare!" da er undergangen pludselig over dem, ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe" (1.Thess.5:3).

Er det en sådan fred, som Obama vil søge at bringe til verden? Er det en fred, der i det lange løb vil føre til krig? Er det en undergangens time, som nu varsles ved: ’Dag nr.1’?

Meget ser ud til, at dette er tilfældet! I et radiointerview i USA udtalte Obama: "Vi starter på ’dag nr.1’ – og vor indfaldsvinkel i Mellemøsten er regional. Vi vil tage Syrien med ind i forhandlingerne. Vi vil tage Iran med på en måde, som ikke før er sket – og vort mål er to stater, som fremover kan leve side om side i fred."

Vil dette føre til fred?

Den onde trekant i Mellemøsten består af Hamas, Syrien og Iran – og den vil sikkert godtage en våbenhvile for et nærmere bestemt tidsrum (Hamas foreslår ét år). I den tid vil der blive arbejdet energisk på at skabe en selvstændig palæstinensisk stat – og denne stat (midt i Israel) vil da kunne udføre det tilintetgørelsesjob, som Gaza ikke har formået at gøre. En undergangens treenighed vil da sammen kunne smede de våben, der ifølge deres hensigter (må Gud forbyde det!) vil kunne føre til oprettelsen af en stat, der har som eneste hensigt at udrydde Israel.

Barack Obama har sat sig for at ville række hånd til dette djævelske triumvirat. Langsomt begynder den kommende USA-præsident at bevise sine hensigter – og ingen bør her lade sig bedrage: Den mand, som vil forene Israels tre dødsfjender i Det hellige Lands hjerte-område, er ikke Guds ven!