PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-20
0173

 

OBAMAS FARLIGE FREDSFORSLAG
(Obama nr.1)

Det fredsforslag, som USA og det internationale samfund, vil søge at få Israel til at godtage, er som en farlig slange, der vil kunne tilføje Israel et skæbnesvangert hug. Hvis det kommer til at gå i den ulykkelige retning, som USA’s nye præsident antyder, at Israels værste fjender Hamas, Iran og Syrien nu sammen skal diktere Jerusalem, hvorledes en selvstændig palæstinensisk stat bør opbygges i Israels bibelske kerneland, da synes nogle af de mest advarende profetiske udsagn om Israels (måske nærmeste) fremtid at banke på døren.

I det tilfælde er det, som om den gamle jødiske seer, Jeremias rejser sig af graven, og hans ulykkessvangre fremtidssyner begynder at dukke op på skærmen. Ingen bryder sig om at tale om det, og Israels venner krymper sig ved at skulle gengive, hvad de ængstes for vil kunne komme til at ske… men et ofte omtalte profetiske udsagn hos Jeremias, synes atter at dukke op i horisonten. En forudsigelse, som den gammeltestamentlige profet udtaler – og som den nytestamentlige apostel gentager (for dermed blandt andet at betone, at det ikke er et udsagn, der – som visse kommentatorer hævder – ALLEREDE ER OPFYLDT i tiden før Kristus). Jeremias erklærer: ”De siger letsindigt: ’Fred, fred’! skønt der ikke er fred. De bliver til skamme, fordi de handlede afskyeligt” (6:14).

Paulus gentager: ”Når de siger ’Fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem, ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde slippe” (1.Thess.5:3). At dette advarende budskab afleveres TO GANGE (både af profeten og apostelen og både i den hebraiske tekst og i den græske) er et vidnesbyrd om, at det er en sikker sag! Det er et ord, som endnu ikke er indtruffet – men det vil (så sandt Herren har talt) indtræffe… selvom Israels venner inderligt og vedvarende beder til Gud om, at det jødiske folk dog må undslippe for endnu en dødbringende katastrofe, så lyder forudsigelsen således: ”De skal ingenlunde undslippe.” Hvad der ligger bag dette tilsyneladende højaktuelle profetiske udsagn vil jeg i en række små indlæg på dette sted på hjemmesiden i de følgende dage søge at kaste lys over, idet jeg samtidig vil søge at angive den vej, hvormed vi bedst kan komme Guds elskede ejendomsfolk til hjælp (Se næste afsnit: ’Falskhedens højre hånd).