PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-22
0174

 

FALSKHEDENS HØJRE HÅND
(Obama nr.2)

Faren ved det ’fredsforslag’, som Israel i disse dages stilles overfor i forbindelse med en våbenhvile i dets krig mod Gaza, bliver defineret således af profeten Jeremias: "De siger: ’Fred, fred, skønt der ikke er fred" (6:14).

"Hvori ligger det ’letsindige’," vil mange spørge, "Det er vor opfattelse, at de politikere, som arbejder og forhandler om fred, gør et hårdt og alvorligt stykke arbejde."

Det ’letsindige’ ligger i (forklarer den hebraiske tekst) at det ikke så meget er politikernes indstilling (eller hengivenhed til opgaven), det drejer sig om, men det er selve ’indholdet af’ – eller ’måden hvorpå’ dette fredsinitiativ gennemføres. Med andre ord: Er det en fred, som er bygget på sandgrund eller på klippegrund? Kan den bestå – eller vil den gå op i tomme luftkasteller? Er det en virkelig – eller er det en illusorisk fred?

Profeten forudsiger, at denne ’fred’ er ’letsindig’. Det vil sige, ’ikke tilstrækkelig underbygget’. Altså en fred, som ikke kan vare ved. Den er hverken bygget på klippe eller sand – men på en bundløs sump, som meget snart vil suge denne både ’forkætrede’ og ’forjættede’ fred ned i dybet.

*

Det ’letsindige’ kan herudover nærmere præciseres. Israel står ikke overfor at skulle ’slutte fred’ (ved at opnå en våbenhvile) med en fremmed stat eller et fjendtligt folk. Nej, Israel skal kæmpe med ryggen mod muren mod en religiøs idé – en islamisk fantasi, en muslimsk drøm, der har udviklet sig til en afgrundsdyb, hadefuld ideologi, som intet menneske, ingen engel eller nogen djævel kan slutte fred med.

Hvorledes vil denne falske fred bevise sin ’letsindighed’?

Ved at sætte sin tillid til mennesker, som ikke er til at stole på! Den 144-salme ejer et udtryk, som rammende forklarer, hvori tillidsbruddet ligger: "Deres mund taler løgn," hedder det om Israels fjender, "deres højre hånd er en falskheds højre hånd" (v.11).

Hvorfor den højre hånd?

Fordi den højre hånd er den hånd, der løftes ved en edsaflæggelse, hvilket vil sige, at selv de dyreste løfter vil blive brudt! At stole på Hamas, Iran, Syrien og Hizbollah er intet mindre end ’letsindigt’ – og at stole på Obamas edsaflæggelse forekommer lige så ’letsindigt’, HVIS HAN FÅ TIMER EFTER HENVENDER SIG TIL ISRAELS VÆRSTE FJENDER, for at drage dem aktivt med ind i den senere oprettelse af en palæstinensisk stat. "Deres højre hånd er en falskheds højre hånd!" (Se næste afsnit: ’Kan Obama lytte’?)