PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-23
0175
 

SKILLEMUREN

Beretningen om, hvorledes Paulus under et besøg i Jerusalem, fulgte et råd, som blev ham givet i evangelisten Filips hus i Kæsarea (og derfor tog op til templet i Jerusalem for at bringe Herren et offer) er enestående! Den kaster lys over mange af de spørgsmål, som både messianske jøder og de troende blandt nationerne stiller sig selv i dag. Imidlertid vil jeg her kun beskæftige mig med det, som øjensynligt var årsagen til det videre, dramatiske forløb.

Historien begynder med, at Paulus på forhånd – og allerede i Kæsarea – bliver advaret af en profet med hensyn til at tage til Jerusalem – og den ender med, at apostelen befinder sig i Templet i Jerusalem med en rasende folkemængde omkring sig. De anklager ham for at have øvet en ’skændselshandling’ – en utilgivelig og rædselsfuld synd – som nu (hvis det går efter deres beregninger) vil koste ham livet. Apostelens Gerninger beretter i den forbindelse følgende: "De havde nemlig i forvejen set Trofimus fra Efesus sammen med ham ude i byen, og de mente så, at Paulus havde taget ham med ind i Helligdommen. Hele staden kom i bevægelse, og folket stimlede sammen; de greb Paulus og slæbte ham udenfor helligdommen, og straks blev portene lukket" (Ap.G.21:29-30).

I templet var en ydre gård, hvor hedningerne havde ret til at komme. Mellem de ydre forgård og templets indre var en ’skillemur’ (Ef.2:14). På den var en indskrift på hebraisk, græsk og latin, at den hedning, som træder ind bag denne skillemur ’er dødsens’!

Indskriften, som er blevet bragt for en dag af arkæologen M. Clermont Gauneau og offentliggjort i 1879 i en rapport af Palestine Exploration Society, lyder således:

"Ingen mand af fremmed race bør træde indenfor det gærde, som omgiver Templet. Hvis nogen bliver pågrebet i at gøre dette – lad ham da vide, at han selv har pådraget sig skylden for den dødsstraf, der er den uundgåelige følge…"

Det er denne skillemur, som er revet ned ved Kristi lidelse på korset. Imidlertid står den stadig rejst som en ’mur af fjendskab’ i det jødiske folk – ja, endog blandt mange messianske jøder holder denne skillemur med alle dens regler og forskrifter enheden blandt de hellige på afstand.