PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-27
0176

KAN OBAMA LYTTE?
(Obama Nr.3)

Præsident Obamas valg med henblik på USA’s udsending til FN er faldet på Susan Rice, som foran senatets komite bl.a. udtalte: "Mange anvender FN til målbevidst at fordømme vor allierede, Israel." Når sådanne ord bliver sagt, må de fleste få det indtryk, at Obama som USA’s nye præsident vil være med at sikre Israels ret til at bestå. Der bør imidlertid ikke være to meninger om, at hvis Obama samtidig med disse forsikringer foretager handlinger, der går i stik modsat retning, da bør hverken sekulære iagttagere (i almindelighed) eller de troende (i særdeleshed) lade sig narre. En mand, der handler anderledes end han taler, bør ingen have tiltro til. Obamas klare linje med hensyn til at opnå fred i Mellemøsten er, at han vil alliere sig med Iran, Syrien og endog Hamas for ’at skabe ro i regionen’. Han forudsiger, at han vil gøre Israels svorne ærkefjende, Iran til en ’aktiv partner’ i den ’forandring’ (’change’), som han fra ’Day One’ vil gøre sig til talsmand for!

USA’s egne sikkerhedsfolk har netop lagt en horror-rapport på præsidentens bord, der fortæller, at Irans arbejde på at skaffe sig atomvåben, er ved at være afsluttet! De uranlagre, som er ved at stå klar, har kun ét formål: ’BOMBEN’! "Det har været en kostbar affære," erklærer CIA-chefen Michael Hayden – "og jeg kan ikke forestille mig, at nogen vil kunne formå at få det iranske lederskab til at afblæse dette forehavende!"

Obama mener, han kan – men uanset hvilke løfter Ahmadinejad vil give USA’s præsident, bør ingen glemme, at man her ikke blot har at gøre med en almindelig forhandlingspartner! Obama har at gøre med en muslimsk leder, der mener, at han er udvalgt til at bane vej for den 12. imam (Islams messias) – og denne kan først komme, når verden er omspændt af flammer! At sætte sig til forhandlingsbordet med sådanne folk er galskab.

Profeten siger (i afsnittet om den falske fred): "For hvem skal jeg vidne og tale, så de hører derpå? Se, de har uomskårne ører og kan ikke lytte…" (Jer.6:10) – (Læs det følgende afsnit: ’Begejstringens time’).