PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-01-29
0177

 

BEGEJSTRINGENS TIME
(Obama Nr.4)

En hændelse er faldet mig i tanke i forbindelse med den begejstring, som fra alle sider slår Obama i møde. Han bliver overalt budt velkommen og modtaget som en messias.

Den hændelse, jeg har i tanke, er følgende: Ikke langt fra Nürnberg i Sydtyskland ligger en lille by ved navn Bamberg. Om aftenen den 30. januar 1933 fandt her en bemærkelsesværdig begivenhed sted. En begejstret parade drog gennem byen. Den fejrede den ny ’administration’ under Adolf Hitler. Alle så forventningsfuldt frem til en ny tid med forandring (change) – og der syntes den aften i den lille bayerske by ikke at være nogen ende på håbet og glæden. Pludselig sprang en ung løjtnant i uniform – overvældet af glæde – op foran paraden og ledte den triumferende til dens endemål.

Den unge officer blev den følgende dag mildt irettesat af sine overordnede – men siden forsvarede han sig overfor sine officers-kammerater med følgende bemærkning: "De store soldater på Napoleons tid ville have vist den samme begejstring ved at se mængdens oprigtige forventning og glæde."

Den unge løjtnant var Claus Shenk, grev von Stauffenberg, - den mand, som 10 år senere ledte en modstandsbevægelse mod Hitler, og som personligt ved middagstid d. 20. juli 1944 plantede en bombe i Førerens hovedkvarter i Rastenburg.

I begejstringens timer, hvor alt tegner lyst, er der kun få, som vil lytte til ’vægternes ord’. I det afsnit, hvori profeten Jeremias advarer mod den falske fred (kap.6) tilføjer han: "Jeg satte vægtere over dem: ’HØR HORNETS KLANG!’ Men de svarede: ’Det vil vi ikke’!" (v.17)

Det er min overbevisning, at nogen af dem, der i dag sætter deres begejstrede tillid til Obamas administration, siden vil komme på andre tanker. "De læger mit folks brøst som den simpleste sag" (siger en ældre oversættelse af Jeremias 6:14) – idet de siger: "Fred, fred!" skønt der ikke er fred!" Forståelsen af, hvad der virkelig er i gære, kan imidlertid komme for sent – og i Stauffenbergs tilfælde kom det til at koste ham livet…