PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-02-02
0178

Kort over Indonesien, Papua er markeret med rødt

FORORD TIL PAPUA-BERETNINGEN
(Papua - De tolv sten: Et profetisk tegn - 1)

I sommeren 2008 foretog Gisèle og jeg sammen med vor gode ven og webmaster, Lars, en 18-dages rejse til Papua – en indonesiske provins på den vestlige side af New Guinea. Under rejsen sendte vi en række små net-rapporter hjem; disse fortalte i tekst og billeder om den oplevelsesrige færd til et land og et folk, som vi på underlig måde fik forbindelse med under løvhyttefesten i Israel i 2007 i vor israelske ørken.
 

Øen Mansinam hvor evangeliet blev forkyndt for første gang for 150 år siden


Disse korte rejsebeskrivelser var imidlertid langt fra udtømmende, idet det (for os alle tre) blev klart, at Herren havde et eller andet usædvanligt for med dette folk. Papuanerne, som er et af de sidste folkeslag på kloden, som har modtaget evangeliet. For kun 150 år siden blev disse fjerne junglestammer besøgt af kristne missionærer, der bragte dem evangeliet, og som oversatte Bibelen til de godt 40 forskellige sprog, som de 700 primitive junglestammer betjente sig af.

(Et af vore forbindelsesled til denne afsides egn på jorden, var to hollandske missionærer, Iris og Janny, der tilbragte 20 år iblandt disse tidligere kannibaler.)

Den nu mere udførlige beretning, som vil blive bragt her på hjemmesiden over en række uger, vil søge at kaste lys over, hvilket profetisk perspektiv, der kunne ligge i, at papuanerne d. 12. oktober 2008 på en ørkenstrækning mellem Jordan og Israel, (ikke langt fra grænsepæl nr.104) under en særlig ’velkomstdans til Messias’ anbragte tolv sten (som de havde medbragt i flyveren fra Papua) som de første grundsten til den ’Messiasvej’, som omtales i Es.35:8 og 40:30. 

"Der skal være en banet vej," siger profeten; den skal kaldes ’Den Hellige Vej’."

Den række skildringer, som jeg herefter bringer i billeder og tekst, skal altså læses - ikke som en almindelig rejseberetning – men som et indlæg i den (for mit eget vedkommende) voksende opfattelse af, at Gud er ved at udvælge sig nogle nationer, der på en særlig måde skal være med i det projekt, som på hebraisk hedder: ’Derech Ha’Kodesh’ (Den Hellige Vej) – og som er en særlig gerning, der har at gøre med nationernes beredelse af Herren Jesu nære komme. 

Med dette byder jeg en speciel læserflok velkommen – dem, som uge for uge vil søge at følge med i dette profetiske emne, der altså her betragtes ud fra en helt særlig rejse, hvor Herren virkede med på mange måder. God fornøjelse.

Johny Noer