PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-02-06
0181

OGSÅ DANMARK STILLES TIL ANSVAR
(Obama Nr.6)

Det store og nu altafgørende spørgsmål, som melder sig, efter at krudtrøgen er drevet væk fra Gaza, og Obama er indsat som USA’s præsident, er hvilke israelske politikere, der fremover vil følge ham i hans kurs for at skabe fred i Mellemøsten. Det Hvide Hus har stadig den løsning på det israelsk-palæstinensiske problem, at det ønsker virkeliggjort en ’to-stats’-vision! Det vil sige: Israel og en palæstinensisk stat, der fremover skal leve i fred side om side! Obama er imidlertid parat til at gå længere end nogen af hans forgængere, idet han ønsker at drage regionens største og mest udprægede Israel-hadere ind i disse forhandlinger, så at de kan være med til at opdele den israelske stat. "Vi vil gøre Iran og Syrien til aktive partnere," siger han.

De jødiske profeter har imidlertid advaret mod denne udvikling. Profeten Joel siger: "De delte mit land imellem sig og kastede lod om mit folk" (4:3). At dette sker ud fra en ringeagt og en hoverende holdning, fremgår af den følgende sætning: "De søgte en dreng for en skøge og gav en pige for den vin, de drak!" (v.3)

Det værk, som Obama ønsker at føre ud i livet, vil ikke føre til fred. Den bibelske profet siger i den forbindelse (og i samme skriftafsnit): "I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne, samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Josafats dal. Dér vil jeg holde rettergang med dem om Mit folk og Min ejendom, siger Herren" (Joel4:1-2).

Men ikke kun de israelske politikere står nu overfor en skæbne-afgørelse. Hvorvidt vil de følge Obama i hans undergangsplan? Også folkeslagenes (nationernes) regeringschefer og politikere vejes på vægten i disse dage! Det høres (over TV2) at der ’trækkes i alle tænkelige tråde for at sikre, at statsminister Anders Fogh Rasmussen så hurtigt som muligt kommer til et personligt møde med Obama. Sikkert for at give ham et tilsagn om, at Danmark også vil følge Obama i hans Mellemøstpolitik.

... Hvis dette sker, bør også de ansvarlige i Danmark tænke på, at der sidenhen ’vil blive holdt rettergang’. De, som har været med til at udstykke ’Guds ejendom’ til Israels fjender, vil blive stillet til regnskab. Dommen og afstraffelsen vil finde sted i ’Afgørelsens dal’ (Joel 4:14). Den statsmand findes ikke, som ikke vil blive præsenteret for profetens ord: "De delte mit land imellem sig og kastede lod om mit folk" (v.3).