PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-02-10
0183

 

EN FREDSPROFETS ENDELIGT
(Obama Nr.7)

Med henblik på dem, der i dag vil prædike ’fred og ingen fare’, så fortæller Bibelen, at de vil få betydelig fremgang. Og det i en sådan grad, at mange vil tale dem efter munden. Ja, deres løfter om fred vil blive det mest populære budskab, som forkyndes! Apostelen forudsiger, at ’fredsbudskabet’ vil komme i folkemunde. ’Når folk siger’ forklarer han. Det vil sige, at det ikke længere er noget, som nogle få mennesker taler om i den afkrog. Nej, ’det, folk siger’ er den almindelige opfattelse og det slogan, som alle nu sætter deres lid til: "Når folk siger: Fred og ingen fare, da er undergangen pludselig over dem" (1.Thess.5:3).

Der var en sådan fredsprofet på Jeremias tid. Han henvendte sig til Jeremias, medens de med præsterne og en stor forsamling opholdt sig i templet. "Der kommer bedre tider," sagde fredsprofeten. "De tempelkar, som babylonerkongen stjal fra os, kommer tilbage – og vores bortførte konge og alle de af vore slægtninge, som han slæbte til Babylon, kommer tilbage. Det sker alt sammen indenfor et par år!"

Da Jeremias betragtede ham tavst, tilføjede Hananja (det var hans navn): "Dette siger Herren, Hærskarers Herre, Israels Gud!"

Hele forsamlingen stirrede nu på Jeremias, for dette ’gode’ fredsbudskab var ikke af den art, som han prædikede; han sagde faktisk, at det modsatte ville ske!

Til forsamlingens overraskelse udbrød Jeremias: "Det ske! Amen! Måtte Gud blot handle således!" Så vendte han sig til Hananja: "I gamle dage var der profeter til," sagde han. "De profeterede om krig, ulykke og pest for store lande og mægtige riger." Jeremias trådte nærmere til Hananja og tilføjede: "Men hvis en profet profeterer om fred, kan man vide, at det virkelig er Herren, der har sendt ham, ved at hans ord går i opfyldelse" (Jer.28:9). Hananja gentog imidlertid frimodigt efter disse ord sin fredsprofeti. "Da rejste Jeremias sig og gik sin vej" (v.11).

Da han var ene, kom Herrens ord til ham: "Gå hen til Hananja og sig, at det ikke er Mig, der har sendt ham. Men det gør jeg nu! Jeg sender ham – bort fra jorden (v.16); for han har prædiket frafald fra Herren."

Beretningen i Jeremias Bog kapitel 28 slutter med ordene: "Profeten Hananja døde samme år i den syvende måned" (v.17).