PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-02-10
0184

 

POLITISK URO OMGAV REJSEN
(Papua - De tolv sten: Et profetisk tegn - 3)

Den samme uro, som omgav vor Papua-rejse, kunne spores i de verdslige, politiske regioner, som vi gennemrejste.

En voksende spænding samlede sig således omkring Bangkok i Thailand, der for os var et knudepunkt på vor lange færd. Under de sidste dage af vort ophold i Papua rejste sig en politisk storm i Thailand, hvor demonstranter, som var utilfredse med landets premierminister, besatte regeringsbygningen med det resultat, at nationen lå lammet og fastlåst onsdag d. 3. september 2008, hvor vort Thai Air fly skulle mellemlande i den urolige hovedstad.

Lad mig her indføje denne parentes:

(Der er altid en latent fare forbundet med den profetiske tjeneste; den har undertiden tendens til at ’gøre sig selv til centrum’ for alle begivenheder – store og små – og ser kun sjældent det ubehjælpsomme i manglen på sund dømmekraft, når det drejer sig om at fastholde sig både ædruelig og ydmyg overfor verdenshavets urolige strømme. Sagt med andre ord: Seeren har svært ved at forblive på tilskuerpladsen men trænger sig personligt (i sine profetiske betragtninger) ind på selve verdensarenaen, som om han var kaldet til at indtage en plads som angrebsspiller i det store opgør! Eller for at gøre det helt klart: Hvad havde vor lille og tilsyneladende uskyldige turistrejse til Papua at gøre med den politiske orkan, der i samme periode brød ud i Thailand?)

Meget – på mange måder – vil jeg påstå!

For at fatte den bibelske baggrund for en sådan erklæring bør man stille skarpt på apostelen Paulus’ missionsrejser. Overalt, hvor han kom frem, gærede det med uro i det verdslige styre – ja, selv elementerne kom i kog, og han reddede på et tidspunkt kun livet ved som skibbruden at blive kastet ind på en regnfuld strandbred. Dette havde – tror jeg – ikke kun en fysisk årsag, men ligefrem det præcise jordskælv, der fik fængselsdørene til at springe op i Filipi (Ap.G.16) – således var der en åndelig baggrund for, at magthavere og verdensfyrster – ja, hele byen kom i oprør, hvor han nåede frem.

Da Thailands afsatte premierminister Thaksin Shinawatra den 11. august, flygtede til England med sin hustru Potjaman (for dermed at søge at undslippe for den korruptionssag, der var rejst mod ham) – så lettede vort fly kort efter fra København for at bringe os til Papua. Hele regionen håbede på, at Thaksins flugt ville slå koldt vand i blodet på hans modstandere – men det modsatte skete, og under hele vort ophold i Papua kom gemytterne mere og mere i kog i Thailand med det resultat, at netop i de timer, hvor vi satte os i det lille fly, der skulle begynde vor hjemrejse, stormede 1400 demonstranter regeringsbygningen i Bangkok.


Johny og Giselè på gangen i Jakarta Airport Hotel

På CNN vogtede vi i Jakarta, Indonesiens hovedstad, i de afgørende timer på udviklingen, idet vi ikke anede, om vort Thai fly ville lette næsten morgen. Lars fandt en ’hotspot’ Internetforbindelse på vort Airport hotel in Jakarta, og beroligede os med, at det kun var regionale lufthavne i Thailand, der lå øde hen. "Jeg kan se, at fly både lander og letter i Den internationale lufthavn."

Vi nåede derfor frem i tide til Bangkok, hvor Thai Airways havde booket værelser til os, fordi de havde sløjfet vort oprindelige fly, så at vi blev tvunget til at tilbringe længere tid i lufthavnen i Bangkok.


Bagerst i sort sidder en af de indonesiske agenter

Hvad der er sket bag kulisserne ved kun Herren. Under hele vor rejse følte vi os overvåget af indonesiske agenter, som indberettede al vor forkyndelse til myndighederne i Jakarta. Vi affyrede derfor en række SMS’er til forbedere i Danmark, idet vi anså vor udrejse over Jakarta som et faremoment. Stod sikkerhedspolitiet parat til at modtage os, inden vi forlod landet?

Det er derfor mit indtryk, at de pludselige ændringer af vore rejsetider i forbindelse med dramaet i Bangkok fik ’sporhundene’ til at miste færden af os, og vi slap ud af løvens hule, inden vore ’forfølgere’ opdagede, at vi var væk.
 

Bangkoks nye internationale lufthavn Suvarnabhumi