PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-02-12
0185

HVOR SKAL GUDS FOLK FLYGTE HEN?
(Obama Nr.8)

"Når grundvoldene vakler, hvad gør da den retfærdige?" (Salme 11:3) Dette spørgsmål synes mere aktuelt end nogensinde. Hvad skal de troende gøre, når selv de mest solide fundamenter rives bort under dem? Hvad skal de europæiske kristne stille op, når deres nationale grundlove omstyrtes og erstattes af en svigefuld EU-konstitution? Hvad skal Kristi Menighed gøre, når endog det bibelske fundament synes at smuldre i forkyndelsen – hvad skal familien og den enkelte gribe til, når de bærende søjler styrter omkring dem, og selv det, de regnede for sikkert og troværdigt, viser et andet ansigt? Kort sagt: Hvad skal de hellige gøre, og hvor skal de gå hen, når maskerne falder, og djævelens onde fjæs kommer til syne? Det svar, som Israels konge, David, giver i Bibelens elvte salme, er ikke mindst et svar, som Israel har brug for; Jerusalem vil nemlig på et eller andet tidspunkt i den nærmeste fremtid komme til at erfare, at det, som ’Oslo-processen’ og alle de andre fredsinitiativer har ført til, er kun mere krig og mere blodudgydelse. Hvad der nu venter om hjørnet synes at være, at en fred måske kunne opnås – men hvis det er den ’fred’, som Bibelen taler om, så fører også den til krig – og da vil grundvoldene blive rystet i et sådant omfang, at det kunne se ud som den store, afsluttende undergang!

Spørgsmålet er da: Hvad vil Israel gøre? Eller rettere: Hvad vil Israels Gud føre Sit jordiske ejendomsfolk til at gøre?

David giver et syvfoldigt svar, som gælder overalt, hvor ’grundvoldene vakler’. Forinden afviser han et dårligt råd. Han spørger: "Hvordan kan I sige til mig, at jeg skal flygte op i bjergene som en fugl? Nej," fortsætter han (og angiver dermed sin syvfoldsplan): 1) Hvem er i sit hellige tempel (så dér søger jeg hen!) 2) Herren troner i Himlen (så Han har al magt). 3) Han iagttager menneskene (så Han ved, hvad der foregår) 4) Herren prøver både retfærdige og uretfærdige (det er altså en ’prøvens tid – og jeg vil gerne bestå prøven) 5) Han hader dem, der elsker vold (også Gud er i kamp mod terror) 6) Han lader glødende kul og svovl regne over de uretfærdige (Gud er indstillet på dom og har et hemmeligt våben i baghånden, som fjenden ikke kender til!) 7) De retfærdige skal se Hans ansigt (Han vil med sikkerhed åbenbare sin herlighed).

Alle disse syv punkter står anført i den 11. salme (4-7) – og kan i dag nedskrives, for at blive draget i erindring, når helvede bryder løs! Det sikreste sted at søge ly er da i Herrens Helligdom… i Hans hellige nærhed i Kristus Jesus!