PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-02-20
0190

Johny Noer taler i jungleprovinsen Grimenawa

HVOR ’MORGENSTJERNEN’ ER FORBUDT
(Papua - De tolv sten: Et profetisk tegn - 5)

Da jeg i den afsides og skjulte, nye jungleprovins i Papua talte om ’det guld, der var godt’ (1.Mose2:16) – så henviste jeg også til de kristnes kamp for Guds Rige.


Her blev en skudt for at hejse det papuanske flag med morgenstjernen!

Det indonesiske styre af Papua er kontroversielt. Den internationale opfattelse af dette forhold er yderst varierende. Nogle anser denne ’besættelse’ af landet som ren og skær kolonialisme – andre vil hævde, at Indonesien repræsenter den lovlydige myndighed, som samarbejder med en villig befolkning. Der synes ikke at være en åben meningsudveksling i området omkring dette spørgsmål. En mand, som kort før vor ankomst søgte at hejse det papuanske flag med morgenstjernen, blev skudt på stedet… og selv følte vi os (som tidligere omtalt) under hele vor rejse overvåget. Underlige ’007-agenter’ fulgte os overalt – selv på afsides liggende øer – og en enkelt gang blev det vor kære ’Mama Ibo’ for meget. "Hvis I vil have oplysninger om vore gæsters færden," udbrød hun vredt til en læderjakke-solbrille-figur, der havde installeret sig bagerst i et lille fly, som bragte os til Wondama, "så er mit visitkort her, og jeg kan træffes på regeringskontorerne i Jakarta!"


Mama Ibo skælder en af "agenterne" ud!

Det var midt i dette forløb, at jeg overalt betonede Jesu ord: "Men søg først Guds Rige og Hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift" (Matt.6:33). Samtidig anede det mig, at blandt disse sidste stammer, der er kommet ind i Guds Rige, vil det ske, at ’Guds Rige kommer nær’ (matt.12:28; Mark.1:15) – ja, at Jesu bøn her på en særlig måde vil gå i opfyldelse: "… komme Dit Rige, ske Din vilje som i himlen således også på jorden!" (Matt.6:10)


Dansere i Zins ørken ved nedlæggelsen af "de 12 sten"

Dette fandt sted i det øjeblik tolv af disse papuanere slog ring om en lille ørkenplet i Aravadalen i Zins ørken i Israel og lagde 12 sten til den vej, som profeten omtaler: "Bered en vej i ørkenen" (Es.40:3).

Som jeg betragtede den syngende skare omkring mig i Grimenawa, stod Skriftens ord for mit indre blik: "På den tid tog Jesus til orde og sagde: Jeg priser Dig, Fader, himlens og jordens Herren, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Ja, Fader, for således var det din vilje (Matt.11:25).

… og jeg måtte atter læse ordene fra Paulus’ brev til Korinterne: "Det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud, for at gøre det, som er noget, til ingenting…" (1:27-28).