PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-02-24
0192

 

OMBYTNINGS-PROCESSEN

Fra en kvindelig læser har jeg modtaget følgende mail:

Jeg har læst din artikel om kvinder, og står efter med spørgsmålet, mener du at kun mænd er kaldt (eller har fået gaven) eller udvælgelsen som: Hyrde-lærer-evangelist-apostel-profet, mener du at Gud kun har givet mænd adgang til disse tjenester? Og at det er forbudt af Gud, at kvinder kan tjene i disse tjenestegaver. Og at det kaster død og mørke over menigheden om kvinden er med til at dele brødet og vinen ud til menigheden?

Jeg har svaret følgende:

Tak for din mail. Med hensyn til dit første spørgsmål, hvorvidt det blot er mænd, som er kaldede til en af de fem tjenestegerninger: Apostel, profet, evangelist, lærer eller hyrde, er mit svar: Ja. Jeg mener, at Den opstandne Herre, Jesus, kun giver denne femfoldige tjeneste til mænd!

Ifølge Ef.4:11-16, er det en opgave, som skal 'gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning at opbygge Kristi Legeme' (v.13)... med alt, hvad det indebærer af 'erkendelse', 'mands modenhed' og 'enhed', der afsluttende skal føre til det største af alle mål: 'Kristi fylde'! (v.13) Dette værk vil blive angrebet af 'alle mulige lærdomme', 'underfundighed' og 'vilfarelse', så at det bør ledes med den Gudgivne 'myndighed' (v.14), for at kunne vokse op til 'Ham, som er hovedet (for hele den guddommelige orden): 'Kristus selv'! Den guddommelige fremgangsmåde står anført med ordene: "Ham skyldes det, at hele legemet vokser sin vækst... efter den kraft, der er tilmålt hver enkelt del" (v.16). I denne sag følger Den opstandne Herre det samme mønster som i Sin jordiske tjeneste: Til opgaver af den art kaldte Han kun mænd!

Imidlertid fremgår det tydeligt at alle de åndelige nådegaver gives til både mænd og kvinder. Det vil sige, at hele det univers af overnaturlige manifestationer (som f.eks. helbredelse, visdomstale, kundskabstale, troens nådegave, bedømmelsen af ånder osv.) er åbent for den kristne kvindes tjeneste i menigheden.

Dit andet spørgsmål (hvorvidt 'det kaster død og mørke over menigheden, om kvinder er med til at dele brødet og vinen ud til menigheden...') finder jeg det forbundet med dit første spørgsmål (om aposteltjenesten osv.) Lad mig svare på denne måde:

Afslutningen på det første kapitel i Romerbrevet stiller skarpt på den homofile ånd, som 'ombytter' (v.23, 24, 26) Guds orden. Denne 'tidsånd' (Ef.2:2) er på vej ind i Kristi menighed. I Gamle Testamente betegnes den som 'en vederstyggelighed' (3.Mose 20:13) i Ny Testamente som 'vanære', 'skamløs' og en 'forvildelse', der pådrager sig straf... en 'usømmelighed' (Rom.1:26-29).

Hvis denne 'ombytningsånd' (også hvad angår tjenesten i Herrens menighed) overtager den Gudgivne 'ledelsesstruktur' og frygtløst befinder sig foran nadverbordet, vil den blive dømt. "Den, der spiser eller drikker Herrens kalk på uværdig vis, pådrager sig altså skyld over for Herrens legeme og blod." - "Derfor," erklærer apostelen, "er der mange svage og syge iblandt jer, og adskillige sover hen" (1.Kor.11:30).

Med denne forklaring er mit svar, om der ved brødets brydelse kan forekomme straf og dom, som indbefatter død, et ja. Med hensyn til dit spørgsmål om 'mørket', forklarer apostelen i det omtalte afsnit i Romerbrevet, at 'deres uforstandige hjerte vil blive formørket' (1:21). Hvis dette sker, kan jeg ikke gøre mig meget håb om, at det her skrevne vil blive forstået...
 

Med venlig hilsen

Johny Noer