PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-03-03
0195


DET 12. TROSPRINCIP

(De sidste dage: nr.1)

Messias-forståelsen blandt jøderne alle vegne og især i Israel er knyttet til det hebraiske ord ’Moshiach’, som betyder ’Den salvede’. Ordet er arvet fra den måde Judas konger blev salvet på. I Messias-opfattelsen gemmer sig også forståelsen af en forløser.

I sit kendte klassiske værk: ’De tretten tros-principper’ skriver 1200-talles store jødiske rabbi, Maimonides (Mose) ben Maimon, ’Rambam’) følgende:

"Med en fuldkommen tro forventer jeg Messias’ komme, og selvom Han lader vente på sig, så vil jeg ikke desto mindre vente på Hans komme hver eneste dag’.

Forståelsen af dette tolvte trosprincip er klart: Jøder har til alle tider og alle vegne den forpligtelse, at de bør i tro forvente Messias’ komme hver eneste dag!

Dette er imidlertid langt fra tilfældet. Som det gør sig gældende hos de kristne, således er det også hos jøderne. Jesus siger: "Menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer.. og hvis I tænker ved jer selv: ’Min Herre lader vente på sig’ og så giver jer til at slå jeres medtjenere,… så skal jeres Herre komme på en dag, I ikke venter, og i en time, I ikke kender og sønderhugge jer…" (Matt.24:48-51).

På det verdslige plan er der stor strid og uro! De styrende slår løs på hinanden. I Herrens menighed gør det samme sig gældende. De ledende strider mod hinanden og kaster smuds på hinanden. I familierne er der uro og sammenbrud. Ægtefællerne sønderriver hinanden, er nu fyldt med had og afsky overfor hinanden.

"Hvis de siger ved sig selv," forklarer Jesus (og gør dermed opmærksom på, at man godt kan fremstå med et pænt, ja, ’fromt ydre skær’, men bag skjorten hersker avind og skinsyge): "Min Herre lader vente på sig, og så giver sig til at slå løs på de andre… så skal I få plads blandt hyklere" (v.49-50)…

Maimonides 12. trosprincip er gældende for både jøder og de troende fra nationerne: "Jeg skal forvente Messias’ komme hver dag!" – og skal derfor ikke lange ud efter ’de andre’ eller slå løs på mine brødre!