PROFETISK JOURNAL
www.noer.info
2009-03-10
0198

 

FORUROLIGENDE SKYGGER
(Obama Nr.11)

Den bevægelse, som har været medvirkende til at bringe Obama ind i Det Hvide Hus, er ikke blot en vred elite, som fordømmer Bush-administrationens krig i Irak – men det er en række indflydelsesrige personer, som nu indtager ledende poster i Obama-teamet. (Se under dagligt nyt: ’Et tydeligt signal’) de er kendt for deres iver efter at fjerne Israel fra USA’s ’prioritetsliste’ i Mellemøsten. Vreden er endnu ikke helt klart formuleret, men anklagen lurer som en uudtalt fordømmelse af Israel, når der ustandseligt henvises til Iraks lidelser, de titusinder af dræbte, de hundreder af tusinde flygtninge, de morderiske sekteriske indre kampe og den ’strategiske katastrofe, som Irak-krigen har bragt med sig’. Et voksende antal US-avisartikler og Tv-programmer, konferenceemner og debatter i kongressen indeholder de første dystre ’profetier’ om, at ’Israels indflydelse på Amerikas udenrigspolitik snart vil få en ende. Obama selv er tilsyneladende tavs – men han vil snart tale… og de særeste og mest groteske skygger fra fortiden vil dukke frem i erindringen. Ikke sådan at forstå, at Obama personligt vil tage form af disse mørke skygger – men hans første handlinger som præsident synes allerede nu (næsten ubemærket) at tage parti for Israels fjender samt at vise afvisende holdninger overfor USA’s pro-israelske mellemøstpolitik. En af de advarende skygger ser således ud:

Den 31.januar 1939 forudsagde Hitler foran den samlede ’Reichstag’ (Det tyske Parlament), at han ville ’udrydde hele den europæiske jødiske befolkning’. (Robert E. Canot, ’Justice at Nürnberg, side 242). I en anden offentlig tale, som han holdt dagen forinden, udbredte Hitler sig mere om denne ’forudsigelse’. "I mit liv har jeg ofte været en profet," udtalte han, "og for det meste har folk gjort mine forudsigelser til latter. Det var især jøderne, der lo. De gjorde nar af mine ord, at en dag ville jeg gribe rigets tøjler og dermed styret over det ganske folk – og at jeg dermed ville løse det jødiske problem. I dag vil jeg atter tale som en profet: Hvis den internationale jødiske finans atter kaster nationerne ind i en ny krig, bli’r det ikke jødernes sejr. Det bliver udryddelsen af den jødiske race i Europa" (Encyclopedia Judaica, Jerusalem: Keter, 1973, bind 8, side 852).

De, som i dag aner en foruroligende vækst af Neo-antisemitisme helt op i samfundets øverste lag, er bl.a. de kristne og jøder, der fatter baggrunden for den bibelske beretning i Esters Bog. Her fortælles det om den højtstående embedsmand, Haman, at ’da jøden Mordokaj ikke ville kaste sig på knæ for ham, blev han fyldt af vrede. Men han ville ikke nøjes med at lægge hånd på Mordokaj alene. Haman ville udrydde alle jøder i Riget’ (Ester 3:5-6).